v 0.9

 

b  
ba baatsj, bazzes
baai (zware zwarte stof voor vrouwenrokken) baaj
baal (zak) I bal
baan of lopende band voor afval of puin roetsj
baanbreker veurluiper
baard (ruwe rand aan metalen voorwerpen) braom
baardhaar (eerste ...) duvelshaor
baas → mièrdere
baatzuchtig liefkozen → fiènsele
babbel → bebbel
babbelaar → babbelaer
babbelaarster → blejjer
babbelen → bazele
baby wingelkind
baby-uitzet kindsjkörf
babyvoetje poeteke
back (achterspeler) bek
backen (als back spelen) bekke
baden biè, poedele
badstof → baddook
bagage → begaasj, → gepeks
bagagedrager van fiets draeger
bagger → prat, → sjliek, sjloaper
bah → baatsj, → bazzes
bajes → bak, kesjot
bajonet bajjenèt
bak (gevangenis) → bak, kesjot
bakenstok vliek
bakhuis (vrijstaand ... nabij woning of hoeve) bakkes
bakken bakke
bakkerij bekkeriej
bakkersschort bekkersjsjloof
bakkerstor zjwaob
bakmengsel deig
bakoven (met takkenbossen gestookte ...) sjansenove
baksel (hoeveelheid ..., voldoende om in één keer gebakken te worden) gebekde
baksel (ongare laag midden in ...) bakreem, → reem, → zièl
baksteen → baksjtein, briek, → roa
baksteen (afgekapt stuk ...) klatsjoar
baksteen (geglazuurd) kamej
baksteen (stuk ... om uit te vullen) kervel
baktrog → moelt
bakzeil halen inbinge
bal (hard meppen/schieten/slaan tegen ...) vlempe
bal (het raken v.e. ... of knikker bij een spel) tietsje
balein be(r)lien
baliekluiver (leegloper) → lapzjwans
baljaren (lawaaien) baljoene, pesjtakele, → sjpektakele
balk badding, → balk
balk (ʼn boom vierkant tot ... zagen) veersjale
balk (opstaande, schragende ...) sjtiel
balkenbrij balkebrie
balkenstelsel (houten ... (zoldering) boven dorsvloer ter bewaring van schoven) bejjersjhout
balkon → balkoen
ballen (met ballen spelen) kaatsjele
ballet ballèt
ballon blón
balspel (treuzelen bij een ...) → loezele, mèlke
baluster baluuster
balustrade ballestraad, → gelender
balzak → buul
bam → baaf
bambocheren → bambezjere
banaan benaan, pizang
band (baan of lopende ... voor afval of puin) roetsj
band (ijzeren .../velg van wiel) reip
band (relatie) betrèkking
band waarmee iets gebonden wordt bingel
bandage → bandaasj, → wingel, → zjwachtel
bandenlichter bandiezer
bandenplaksel → seluse
bandiet bandeet
bang (angstig) → bang
bang (geluid van vallende kolos) → bang
bang zijn kniepe (‘m ...), opzeen (... tege), → poepere (ziette te ...), vreze
bangelijk benkelek
bangerd, bangerik → bangesjietert
banier baneer, vaan
bank (door de ...) → algaons
bank (spiraalmatras/springbak van bed, ..., divan e.d.) → resaorebak, → II zeef
bankbiljet bankbieljèt, breefke
banketbakker bankètbekker, → kóndietter, soekkerbekker
banketletter bankètlètter, boterlètter
bankroet bn → bankroot, → fajiet, pleite
bankschroef → banksjroef
bankschroef (houten ...) sjroefsjtok
bar (v.h. weer) II ónnöt, sjoew
Barbara → Sinte-Berb
barbier → barbeer, → haorsjniejer, → kwaffäör
barenswee wiè
baret → alpinopatsj, → barèt
Bargoens devetaal
barmhartig bermechtig
barometer barremaeter
barrevoets berrevös
bars → sjrauw
barsten barsjte, klappe, knappe
barstensvol bäöretigvol
bascule baskuul
baseren → fundere
basis (fundament) baom, → fóng, gróndsjlaag
bassin bassing
bast van boom sjorsj
bast van tak of twijg sjèl
basta → aafgeloupe, → gedoon, I sjloes
bastaard basterd
bastaardnachtegaal → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
bastaardvloek → nóndedzju
bastaardvloek (als eerste lid in ...) potver.....
basterdsuiker (bruine of witte ...) potsoekker
bat (slaghout bij tafeltennis) pletsj
bataljon batteljón
baten ww. helpe, notse
baten (nut) → notse, perfiet, sjneet, veurdeil
batraaf batteraaf, → däögeneet
bats (grote afgeronde schop) → roeffelsjöp
batterij batteriej
bazar bazaar
bazel (kletspraat) → bazel
bazelen → bazele
bazig bazetig
bazig iemand meisterjan
bazige vrouw hajbaj, kap(i)tein, → serzjant), → zjenderm
bazuin bazuun
beademen beaome
beangstigend benkelek
becijferen besiefere, → oettèlle
bed → bèd
bed (naar ... gaan) → opvouwe (ziech ...)
bed (persoon die in ... ligt te woelen) wulert
bed  (spiraalmatras/springbak van ..., bank, divan e.d.) → resaorebak, → II zeef
bedaard → koesj
bedachtzaam → berao
bedankje mersie
bedaren → doekke, kalmere
beddenovertrek → euvertrèk, I teek
bedeesd → bluè
bedekt met een aanslag (beslagen) bezjwaamp
bedekt met iemand spreken → sjmiespele
bedelen bedele
bedelen bedeile, bedinke
bedelstaf → bedelsjtaaf
bedeltocht op gezette tijden v.e. kluizenaar of kloosterling termien
bedelvolk bedelspak
bederven (overrijpen, tenietgaan) mäöre, sjange (... goon of ... make), verwere
bederven van fruit en groenten voele
bederven (verprutsen) massekrere, → verbreuzele, → verdoon, verhoddele, → verknoaje, verzauwe
bedevaart → baevaart
bediende bedeende, → dómmestiek, hoesknech
bediende (mannelijke ...) bedeende, gezèl, →  knech
bediende (vrouwelijke ... in lunchroom e.a.) deenster
bedienen (serveren) → bedene
bedillen → koejenere, → piekkenere
bedoelen meine
bedoeling → intensie, ougmerk, veurnumme
bedoeling (ware ... inzien) bedraag (höbbe in)
bedoen → oprege
bedoening (gedoe) → ambras
bedompt (muf, benauwend) → bedómp
bedompt (somber, vochtig weer) → II mies, miezer(t)ig, mónketig, → regenechtig
bedonderd II besjete, bezope
bedonderen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
bedorven um
bedpoeper bèddesjietert
bedrag bedraag
bedriegen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
bedrieger → bedreger, sjpietsplökker
bedriegerij sjelmekraom
bedrieglijk valsj
bedrieglijk, ondoorzichtig  handelen koeddele
bedrieglijke streek in de handel judesjtreek
bedrijf → kómmers(j)
bedrijfsleider eksplwatant, → zètbaas
bedrijfsleider in hotel zjerao
bedrijven ww. → bedrieve, begoon, → plege, verriechte
bedrijvig klein persoontje hiettepetiet
bedrijvigheid bedrief
bedrinken (zich ...) → bambezjere, volloupe (ziech laote ...)
bedroefd dreuvig
bedroefd zijn betreure
bedroeven bedreuve
bedrog foesj, koeddeleriej
bedrogen bedroge, bezeik
bedrogen uitkomen kloate (ziech ...)
bedruipen → behelpe, helpe, → redde
bedrukken (mankeren) duje, → faele
bedsermoen gerdienepraek
bedstee → bèddekas, → bèdsjtaad
beduiden (betekenis, waarde hebben) beteikene, veursjtèlle
beduimelen besjmoeddele
beduvelen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
bedwang → bedwank
bedwarmer (bruine waterkruik als ...) → bèdwermer, → brónspot
bedwelming I roesj
bedwingen bedwinge, meistere
beefziekte baevernel
beëindigen aafloupe, → aafmake, aafsjlete, sjlete, voltaoje
beëindigen (boerenbedrijf ...) oetsjpanne
beëindigen ((kaart)spel, verkering) oetmake
beek (drooggevallen) gröb
beekjuffertje → hièr
beekprik neugenuiger
beeld v.d. H. Maria → Modergaods
beeld v.h. H. Hart van Jezus r.-k. hèllighartbeeld
beeldje v.h. Kerstkind → Jezuskinneke, → Zjezeke
beeldmerk vienjèt
Beëlzebub Belzebub
beemd beend
been bein
beendergestel scheldn. → knokekas, →  knokeridder
beentje lichten haoke
beer (mannetjesvarken) bièr
beer (roofdier) baer
beest biès, I deer, priej
beest (boosaardig ...) krağ
beestachtig bièretig, bièstig
beesterij → bièsteriej
beestig bièretig, bièstig
beet (hap) boef
beetgenomen II besjete
beetje → bietsje, fietsjke, get, greuzel, ideke, kietske
beetnemen (foppen) insjödde, → kölle
beetnemen (grijpen) graze, → griepe, vange
beetpakken → griepe
beetwortel kroot, soekkerkroot
begaafd begaaf
begaan laten → begoon laote, gewere laote
begaan met begange mèt
begaan (plegen) → bedrieve, begoon, → plege, verriechte
begaanbaar → begaonbaar
begeerte lös
begeesteren begeistere
begeren winsje
begerig kijken → garre, → giepsje, → lónke
begeven (... naar) verveuge (... bie)
begijn begien, → kloasterzuuster, → nón,→  zuuster
begin aanvank, → begin
beginneling (amateur) → ammetäör, leefhöbber
beginneling (startend ondernemer) aansjpender
beginnen aanvange, → beginne, opzètte, sjtarte
beginsel prinsiep, sjtèlling
begluren beloere, besjnoutse, → sjpienze
begluren (afgunstig, hebberig, verlangend) begiepsje
begrafenis begreffenis, → liekendeens, → oetvaart
begrafenismis v.e. kind ingelemès
begrijpelijk → begriepelek
begrijpen → begriepe, sjnappe, versjtoon
begrip → bezej
begrip (ergens ... voor tonen) inkómme (örges kinne ...)
begroeiing begreujing
begroten begruète, rame, sjatte
begunstigen (... boven anderen) veurtrèkke
beha buustenhouwer, → memmesjtieper
behalve → behalve
behalve met es-mèt
behangen tappesere
behangersspijkertje kretsnegelke
behangkwast papkwas
behangplak tappeseerpap
behang(selpapier) tepièt
behappen verhapsjtökke
behartiging zörg
beheer (bestuur) besjtèl
beheerder in hotel zjerao
beheersen wk. bedwinge, beheersje, inhoute
beheersen (heersen over, meesteren) bedwinge, beheersje, meistere
behekst beheks, bezete
behelpen → behelpe, helpe, → redde
behept behep
behoeden tegen heuje veur
behoedzaam → umziechtig, → verziechtig, veurziechtig
behoefte behoof
behoeftig (arm) erm, → ermelek, ermeudig, → sjamel, → sjièmelek
behoeve (ten ... van) II veur
behoorlijk (betamelijk) aansjtendig, → behuèrlek, gepas, ordentelek
behoorlijk (in vrij hevige mate) → areigel, behuèrlek, riechtig
behoren → behuère, dene, gehuère
behuisd behoes
behuizing (enge ...) krempel, kroepnès
beiaard → karreljón, klokkesjpeel
beide (kanten) beids (kent)
beide(n) hfdtelw. allebei
beiden ((af)wachten) beije
beiderzijds kent (aan/ van beids ...)
beige baesj
bejaarde zn. oudsje
bek scheldn. → moel, → sjledder
bek (snabbel) sjnebbel
bek (van dier) moel
bekaf → bekaaf
bekakt persoon → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
bekende (persoon) → bekinde, kinnes
bekendmaken → aankóndige
bekendmaking → advertensie, → annaos
bekennen bekinne, gesjtaon, doorsjloon
bekeren (bekerwedstrijd spelen) bekere
bekeren bekière
bekeuring → bekäöring, → bón, perses
bekijk bekieks
bekijken (nauwgezet ...) besjnoutse
bekisten batte, → bekieste
bekken (slaginstrument) → bekke
bekkentrekker moelesjniejer
bekladden → begaje
beklag beklaag
beklagen beklage, riklemere
beklagenswaardig erm
beklagenswaardig persoon sjtumper(t)
bekleden bekleije, II euvertrèkke
bekleding → euvertrèk, I hoes
beklemd beklemp
beklemtonen aksentewere, → beklemtoane, → benaodrökke, betoane, hamere
bekletsen → bekalle
beklimmen (met moeite ...) opkretse
bekneld beklemp
beknibbelen bekniebbele
beknopt beknop
bekocht → bekoch
bekokstoven bekónkele, → koezjele
bekommeren kummere
bekomst (van eten) tauw
bekonkelen bekónkele, → koezjele
bekoord door ingenómme mèt
bekoorlijk aantrèkkelek, leeflek, sjarmant
bekoren (charmeren) sjarmere
bekoren (in verzoeking brengen) → beprove
bekoring → tentaasje
bekostigen beköstige
bekritiseren kritezere
bekrompen bekrómpe, →  kleingeistig, →  kleinzièlig
bekvechten → vreigele
bekvechter → ensjelaer, → kruubbebieter(t), vreigelaer
bekwaam bekwaom
bekwaamheid kappesiteit
bel I sjel
belabberd (v.e. persoon) vazel(tig)
belachelijk → belechelek
belachelijk mens → gewejde
beladen bela
belang (van ...) kómsa
belangenverstrengeling (iets regelen met ...) madzjele
belangrijk → gewiechtig, leppig, respektabel, → II veurnaam
belangstelling bekieks, belangsjtèlling, intresse
belazeren → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
beledigen beleidige, nao (te ... kómme)
beledigen (publiekelijk) affróntere
beledigen (schimpend, pijnlijk, aanstootgevend ...) → sjokkenere
beleefd belaef
beleefd vragen verzeuke
beleefde groeten → kómplemente
beleefdheidsplicht hónnäörsj
belegen (lang/ voldoende tijd gelegen hebbend) II belege
belegering belèğ
beleggen belèğğe
belemmerd geremp
belemmering euverlas, hinger
beletsel (fig.) hingerpaol
beletten belètte, sjtute, → verheuje, → verhingere, II veurkómme 
belezen → bie, → gelètterd, → ónderlag
Belg, België, Belgisch Belsj
belgendag (Belg. nationale feestdag) belzjendaag
Belgische (boerentrekpaard v.h. ... ras) belsj
belhamel batteraaf, → däögeneet
belhamels jäön
belichten beleechte, beluuchte, besjiene
beliegen I belege
believen I beleve
bellefleur (appel) belfläör
beloeren beloere, besjnoutse, → sjpienze
belofte (mondelinge, stellige ...) → zèğğesweurd (op ...)
beloken Pasen beloke Paosje
beloop (op zijn ... laten) sjiebbele (... laote)
belopen begoon
beloven belaove, → toezèğğe, → versjpreke
beluikt belump
belust (... op) → belös (... op)
bemerken → gewaarwere, → sjmieze (in de ... kriege)
bemesten → bemèste, → drekke, → mèste
bemiddeld (welgesteld) behouwe
bemiddelen bemieddele
bemodderde (grote ... voeten/schoenen) → platsje, → tratsje
bemodderde schoenen dreksjoon
bemoederen → bemodere
bemoeien → bemeuje
bemoeien (er niet mee ...) wk. droethoute
bemorsen → begaje
benadelen benaodeile, → tekortdoon
benaderingswijze insjteek
benadrukken aksentewere, → beklemtoane, → benaodrökke, betoane, hamere
benauwd (het ... hebbend) amechtig, → dempig, → kort
benauwd makend, benauwend → bedómp
beneden ónder
beneden (naar ...) → aversj
beneden (naar ... gaan) aafgoon
beneden (naar ... trekken) → aafriete, → aafroetse
Benedictus (r.-k.), het tweede gedeelte v.h. sanctus Binnediektes
benen (stofn.) beine
beneveling (lichte .../ dronkenschap zjwieps
bengel batteraaf, → däögeneet
bengelen bómmele
benieuwd → benuujd, nuujsjièrig
benieuwen → sjtaune, → verwóndere, → wóndere
benijden → piekkenere
benodigd gemeujd
benodigdheid gereij
benoemen (in functie) aansjtèlle, beneume
benul → bezej
benzine benzien, sjpriet
beoordelingscommissie zjurie
bepalen bepaole
beperken bekrumpe, inkrumpe
bepraten (roddelen) → bekalle
beproeven → beprove
beproeving geisel, → plaog, → tentaasje
beraadslagen → klasjenere
beraden (bedachtzaam, bezonnen) → berao
beramen oetbreuje
beredderen sjieppere
bereden bereje
bereik (buiten ... blijven) oar-oet (ziech ... houte)
bereikbaar baan (aan de ...), toegenkelek
beren(ge)leider baereleijer
berenklauw (plant) zeekbloom
berenklauw (ruige ...) duvelsklauw
berg (mergelgroeve) → berg, → grot
bergaf bergaaf
bergafwaarts → aversj
bergen wk. → berge
berging (schob) → boet, pannesjop, → sjop
bergkloof aafgrónd, → ravien
bergopwaarts → obbersj
bergplaats voor touwen touweriej
bergruimte gemaak
bergstuiver (accijns op de in groeve gedolven mergelblokken) bergsjtuver
bericht beriech, → besjeid, → kónd
berichten (aankondigen) melle, mètdeile
berig → bièretig
berispen kapiettele
berisping sjtendsje
berk → berk
berkentwijg die b.g.v. de processie langs de weg werd geplaatst brónkmei
berm I graaf
beroemd bereump
beroep (ambacht) → ambach
beroep doen op inrope
beroerd (miserabel) → erbermelek
beroerd (misselijk) → miesselek
beroering → bereuring
beroerte besjlaag
berokkenen aandoon
berookt beruik
berouw → berouw, sjpiet
berouwen → berouwe, → beruije
berrie (draagbaar) berie, → brankaar, → draagbaar
berucht beruch
berusten beröste
berustend gedöldig
bes (oude vrouw) bèsj
beschaafd besjaaf, → fetsoenlek
beschaamd → bluè
beschadigd → gesjendeleerd
beschadigen → besjadige, → sjendelere
beschadiging defek
beschamend sjaemelek
bescheid besjeid
beschermen besjerme, → besjötte, bewake, heuje
beschermengel → besjermingel, ingelbewaarder
beschermheilige → besjermhèllige, → petroan, petroanhèllige, sjötspetroan
bescheten II besjete
beschieten I besjete, besjtoke
beschijnen besjiene
beschijnen (met stallantaarn) beluuchte
beschijnen (van muur of vertrek met lamp) aafluuchte
beschikbaar → diesponiebel, dispeniebel
beschikken (beslissen) → besjiekke, besjliesse
beschimmelen sjummele
beschimpen verguze
beschoeien batte, → bekieste
beschonken gela, → hagelevol, zaat
beschouwen besjouwe, betrachte
beschouwing inzeen
beschroomd → bluè
beschuit besjuut
beschuldigen besjöldige, → betiechte
beschutten besjerme, → besjötte, bewake, heuje
besef → bezej
beslag op iemand leggen euverdóndere, → inpakke, → inpalme
beslagen (met waas) besjlage, bezjwaamp
beslagkuip → besjlaagkoep
beslissen → besjiekke, besjliesse
beslist → persee, I wies
beslommering rómpsjlómp
besluit besjluut
besluiteloos doelloos rondlopen sjevere
besmeren besjmere, besjtrieke
besmeren (overmatig) beklene
besmetten aansjteke, besjmette
besmetting infeksie
besmeuren → begaje
besodemieteren → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
besognes rómpsjlómp
bespeuren → gewaarwere, → sjmieze (in de ... kriege)
bespieden beloere, besjnoutse, → sjpienze
bespijkeren vernegele
bespreken bekalle, besjpreke
besprenkeling met water doup
bespringen door mannelijke vogels trae
besproeien met gieter sjpruitse
bespugen bekotse, besjpieje
bessenjenever (glaasje ...) besse
best bès, bèste
bestaan besjtoon, geve
bestaanbaar besjtaonbaar, meugelek
besteden besjtae, → sjpendere
bestek (couvert) → besjtek, → gesjièr, → koevaer
bestelen beklauwe, → besjtele
bestellen (bezorgen) besjtèlle, bezörge, versjaffe
besterven (laten ... van vlees na het slachten) → oetblowe, → versjterve
bestippelen tieppele
bestraffende, waarschuwende kreet (met opgestoken wijsvinger (kindertaal)) juij-juij
bestraten → besjtraote, → plavejje
bestrijden → aaflege, aafsjtrieje, besjtrieje, → óntkinne, prottestere
betaaldag → gelddaag, loandaag
betaalmiddel → geld
betalen betale, voldoon
betalen (ongaarne ...) → dokke, sjtoekke
betamelijk aansjtendig, → behuèrlek, gepas, ordentelek
betamen → behuère, dene, gehuère
betast (iemand die vrouwen ... onoirbaar betast) veuler, votteveul(d)er
betasten (vrijpostig ...) → beveule, → hampfele
betekenen beteikene, oetmake
beter maken → geneze, heile, kurere
beter worden euvergoon, → geneze, heile
beteugelen bedwinge, → bejje, → bendige, korthoute, → ringeloare
betichten besjöldige, → betiechte
betijen betieje
beton → betóng
beton uitgieten sjtorte
betonen → betuge, → betuine, bewieze
betonijzer betóniezer, vlechiezer
betonneren → betónge
betoppen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
betoverd beheks
betoveren → betouvere 
betrappen trappere
betreffende aangaonde
betreft (wat mij ...) → mienentweeg
betrekken (inlaten) meuje
betrekking aanknopen met inlaote (ziech ... mèt)
betrekking (ambt) amp, → peziese
betreurenswaard(ig) → jaomer
betrokken gemeujd
betrouwbaar betroewbaar, ièrlek
betuigen → betuge, → betuine, bewieze
betuttelen → bemodere, beteutele
betweter wiesnaas
betwisten → aaflege, aafsjtrieje, besjtrieje, → óntkinne, prottestere
beu → kotsemeug, meug, mörg
beu zijn mörg (...zin)
beugel waarmee men iets kan optillen hingel
beuken (bonken) boemze, boke, bónke
beuken (hout) I  beuke
beuken (luid schreeuwen) → bölke
beukennoten en eikels als varkensvoer mas
beuktarwe bokend
beul doadvalder, sjerprechter
beunhaas sjarletan
beunhaas in rechtszaken hèğğenadvekaat
beuren → beure, → inne
beuren van geld → luèze
beurs (het ... zijn van vruchten) foak
beurs (murw) foak (overrijp van fruit), → kwebsj, → mörg, weik
beurs, overrijp  worden van fruit fuèke
beurs (portemonnee) beursj, → portemenee
beurs (week) foak (overrijp van fruit), → kwebsj, → mörg, weik
beurten (bij ...) um-en-um
beuzelaar → zeiveraer
bevallen (aanstaan) aansjpreke, aansjtoon, bevalle, gedeend zin, naze
bevallen (kramen) → bevalle, kraome
bevallig illegant, seerlek
bevalling (verwerpen i.g.v. te vroege ... bij vee) versjete
bevatten (inhouden) inhöbbe
bevelvoerder → bevelveurder, → kómmendant
bevelvoeren aanveure
beven baeve, → sjoevere
bevernel (plant) baevernel
bevestigen (aannaaien, bv. knoop) aanniè, aanzètte
bevestigen (affirmeren) óndersjrieve, sjtieve
bevestigen (steunen in ʼn mening) sjtieve
bevlekken besjmoeddele
bevoegdheid rech
bevoelen → beveule, → hampfele
bevoordelen (zichzelf bovenmatig ...) bedeile
bevooroordeeld beveuroordeild, pertiejdig, → veuringenómme
bevorderd (op school) euver
bevriend uit noodzaak kwoadvrund
bevrijden bevrieje, verlosse
bevroren dauw II riem, roevros
bevrucht (van ei) door haan) gesjtoke
bevruchten bevröchte
bevruchten (bij dieren) → belèğğe, dèkke, winne
bevuilen → begaje
bewaarplaats lager, maggezien
bewaarschool bewaarsjoal, →  kaksjoal
bewaken besjerme, → besjötte, bewake, heuje
bewaker wechter
bewasemen besjloon
beweeglijk nietsj
beweeglijk, dartel persoon → ertendenser
beweeglijk, onrustig kind kwiespel
beweeglijk, onrustig persoon graansjelaer, kwiespelaer, → ónras, → sjravelvot
bewegen → bewaege
bewegen (fig., reageren) → boezjere, → gebière, → hemme
bewegen tot aanzètte, → movere, priekkele
bewegingsvrijheid ermsjlaag, → toeffel, → toemel
bewering sjtèlling
bewerkstelligen bewèrksjtèllige
bewijs bewies, II bliek
bewijsvoering bewiesveuring
bewijzen aantuine, bewieze
bewust (opzettelijk) → bewus, I ekspres, → moodwillig, → opzèttelek
bewusteloos merakel (veur ...), verduzeld
bewustzijn (besef) → bezej
bewustzijn (bij ... brengen) biebringe
bewustzijn (bij ... komen) biekómme
bewustzijn (positieven) pozetieve
bezatten bezoepe
bezem → bessem, → keerbeursjtel, sjtraotebessem
bezemen besseme, kere
bezemkruid ginster
bezet bezat
bezeten beheks, bezete
bezetten (innemen) innumme
bezeuren, bezeveren → bezuètere
bezichtigen beziechtige
bezielen aanzètte, begeistere, → movere, priekkele
bezig (gaande) gaonde, geng (aan de ...), umgeng
bezig houden besjeftige
bezig (mee ...) umheng(e)
bezig (werkzaam) besjeftig, bezig
bezijden bezieje
bezinksel van koffie of thee grozel
bezinksel van raapolie in olielamp kaen
bezinning inkièr
bezinning(sdagen) → retraet, → verdepingsdaag
bezitten beziette
bezittingen sjpölle
bezoedelen besjmoeddele
bezoek (geregeld, veelvuldig ...) → aangank, aanluip
bezoek (persoon die te lang op ... blijft) plekplaoster
bezoeken aangoon, bezeuke
bezonnen → berao
bezorgd zijn inziette euver
bezorgen besjtèlle, bezörge, levere, versjaffe
bezorgkosten besjtèlloan
bezuinigen bekniebbele, bekrumpe
bezuren → bezoere, → miesgèlle, miesnete, opbreke
bezwaar bezjwoar, → meujte, → protes, tege
bezwaar maken riklemere
bezwaarlijk lestig, → meujelek, sjlech
bezwaarschrift rekes
bezwaren ww. bezjwuère
bezwaren (sputterend ... uiten) sjpoeze
bezweet bezjwèt
bezweren (garanderen) → garrendere
bezwijken bezjwieke
bezwijming begaoving
bh buustenhouwer, → memmesjtieper
bibberen → sjoevere
bibberig persoon razelaer
bibliotheek bieb(eljoteek)
bidden bae
bidon → bidón, → drinkbös
bidprentje printsje
bidweg baeweeg, gank
biecht → biech
biechten → beechte, → biechte
bieden → beje
biefstuk → biefsjtök, → buufsjtök
bier beer
bier (aansluiten v.e. vat ... op de ...leiding) ophouwe
bier (dunne pap van donker ... gemaakt) beersjlemp
bier (half-om-half licht bier met donker bier) haufum
bier helder maken door filtering klaore
bier (in ruime mate ... drinken) → buize
bier (kan waarmee het ... werd gehaald voor huishoudelijk gebruik haolkan
bier (kleintje pils...) kleineke
bier (omzetten (vaten ...)) versjödde
bier (oud bruin ...) dónker
bier (slap, schraal ...) maerepies
bier (slechte kwaliteit ...) → pómpenheimer
bier (smal glas ...) piepke
bier (tobbe- of vaatkast, kast a.d. muur (brouwerij) waarin een vat van 50 liter ... stond opgesteld, waaruit alle werklui per dag 2 liter ... mochten tappen) sjtaerkas
bier (troebel van ...) sjeel
bier (vat ... dat aan de ‘sjötteʼ wordt aangeboden) sjöttebeer
bierbrouwer beerbroewer, broewer
bierglas (bol ...) buukske
bierglas (groot ...) (stevelmodel) sjtevel
bierglas (klein...) → kepperke, sjöpke
bierketel → beerketel, broewketel
bierschuimer beersjumer
biersoep sjlemp
bierspatel beersjumer
bierton → beertón
biertonnen (ruimte binnen brouwerij, waar het pekken van ... plaatsvindt) pekeriej
biervat (150 liter) aom
biervaten (hal waar de ... (brouwerij) worden gereinigd en gestapeld) zjwankhal
biervat (houten ... van ca. 30 liter) → anker, → driettel
biervaten (schraag, stellage of onderstel waarop de ... worden gevuld) → völbok
biervaten (smalle handkar, speciaal voor ...) vatekar
bierwagen → beerwage(l)
biest II bies
biet kroot
bieten ontbladeren blare
bieten (ontbladermachine van ...) blaarmesjien
biet (uitgeholde ... met kaarslichtje b.g.v. St.Maartensfeest) krotekop
bieten (van ... de bladerkop afslaan) aafköppe
bietsen → bietse, próffetere, tere
bietser → klapluiper, krintepiekker(t)
big bağ
biggen werpen door zeug bağğe
bij beurten um-en-um
bij elkaar bie-ein, same
bij (insect) biej
bij toeval → toevalligerwies
bij (verstandelijk ontwikkeld) → bie, → gelètterd, → ónderlag
bij voorz. bie, mèt van
bijbaantje nevepöske
bijbel biebel
bijbelse brief epiestel
bijbetalen bielappe, bielèğğe, biesjoestere
bijbetaling toesjlaag
bijdehand → biede(r)hand, → sjnögger
bijdehand, gewiekst persoon gewieksde, → I gare
bijdehand, pienter meisje → priej, → vaeg
bijdehandje (scherts.  klein meisje) fièks
bijdrage aandeil, biedraag
bijdragen (bijbetalen) bielappe, bielèğğe, biesjoestere, inbringe
bijeen bie-ein, same
bijeen graaien → insjare
bijeenraapsel bie-eingeraaps
bijeenvoegen II pare
bijeneter biejewouf
bijenhouder → imker
bijenkorf (strooien ...) biejekaar, biejekörf, → kaar
bijenstal biejebank
bijenvolk (overwinterd ...) sjtok
bijkaart → biekaart
bijkans → bienao
bijklussen bieklusse, biesjoestere
bijl → biel
bijl (groot) → aaksj, haaksj
bijlappen (nieuwe zolen onder schoenen) → bielappe, biesjoestere, lappe, → verzaole
bijldrager vóór de schutterij bieleman
bijleggen (bijdragen in  kosten) bielappe, bielèğğe, biesjoestere, inbringe
bijlichten (met kaars/ lantaarn) bieluuchte, oetluuchte
bijna → bienao
bijouterie biezjoeterie, sjmoek
bijpassen bielappe
bijschenken  
bijslaan (opbieden bij 't kaartspel toepen door op tafel te kloppen nadat een ander heeft ‘geklopt’) → biehouwe, → biekloppe
bijspijkeren biesjoestere
bijstaan biesjpringe, biesjtoon
bijstand biesjtand, hölp
bijstand(suitkering) biesjtand
bijsturen v.e. persoon biesjtevele
bijt in het ijs gelóng
bijten biete
bijtend bietter, sjerp, vriè
bijtijds → betieds
bijtippen bietoeppe
bijvoorbeeld beveurbeeld
bijzaken (te verwaarlozen ...) kieksjozeriej
bijzonder bezunder, → boetegewoon
bikkel bieğğel
bikken hiekke
bil bats
biljard bieljaar
biljart → bieljart
biljartkeu → bieljartkeu
biljet bieljèt
billijk → sjappelek
bilnaad → reets
binden binge
bindtouw (dun, roodwit ... (t.b.v. rollades)) kabuntsje
bindwerk bindwösj
bingelkruid sjietkroed
binnen binne
binnen (naar ... halen) inhole
binnen (naar ... sneeuwen) insjnieje
binnenglippen inprietsje
binnenhalen → insjare
binnenhalen (de graanoogst ...) insjaore
binnenkant binneziej
binnenkomen (ʼn ruimte ...) inkómme
binnenkort ièrsjdaags
binnenkrijgen → inkriege
binnenlaten inlaote
binnenplaats (geplaveide open ...) → koer, → sjteiweeg
binnenraken (ongezien ...) inprietsje
binnenrijden II inrieje, invare
binnenroepen inrope
binnenshuis binneshoes
binnensluiten insjlete
binnensmonds onduidelijk spreken knozele
binnenste (gemoed, geweten) zièlzak
binnenstebuiten → binnesteboete
binnenzak binnetesj
binnenzijde → binneziej
bintje bintsje
bioscoop → bioskoop, sinema
bips baom
bis I bies
bisdom → biesdóm
bisschop biessjop
bit van paard → beet, → bèt, moeliezer
bitch → krağ
bits → biets
bitter bietter, galletig, gats
bittere afgunst nied
bittere cichorei-groente Brussels lof, wietlof
bitumen betuum, → taar
bitumineren tare
blaar blaor
blaas blaos
blaasbalg blaosbalk
blaasfluitje (opblaasbaar/ uitrolbaar papieren ... b.g.v. vastenavond) fiep
blaasjeskruid, blaassilene → tunneke
blad blaad
bladderen → aafsjilvere, bladdere, → sjielfere
bladerdeeg → sjurvelendeig
bladeren (in boek) blare
bladluis meelje
bladzijde bladziej
blaffen bletsje
blaken bläöke, → zempe
blakeren bläökere
blamage → aafgank, → blamaasj, → sjan, sjendaal
blanc-fixe → blaofieks, → wietsel
blanketsel poederietsj
blaten (van geiten, schapen) blaeke, blaere, meke
blauwe bosbes → molber
blauwe glazenmaker (libel) → hièr
blauwen ww. blejtsele
blauwsel (zakje of bolletje ...) blejtselpoep
blazen bloze
blazen als kwade katten sjpoeze
blazer (colbert met opgestikte zakken) blezer
blazer (persoon of machine die blaast) bläözer
bleek blas, bleik, → flets, puupsj
bleek, slecht uitziend persoon sjliepsjözzes
bleekgoed → bleik, → bleikgood
bleekneus bleiknaas
bleekveldje/-weide bleik
bleken bleike
bleken (te ... wasgoed) → bleik, → bleikgood
blèren (van geiten, schapen) blaeke, blaere
blesseren → blessere
bleu (verlegen) → bluè
bliek (vis) bleek
blij bliej
blij met ingenómme mèt
blijde (werpgeschut) kattepuul
blijdschap, blijheid → bliejdsjap, → vreug
blijk bewies, II bliek, teike
blijk geven → getuge, → tuge
blijkbaar → bliekbaar, kinnelek, klaorbliekelek
blijken blieke, oetwieze
blijmoedig poeppeloestig
blijspel bliejsjpel, kemedie
blijven blieve
blijven steken sjtoekke
blijven zitten of hangen op gezellige plaats plekke
blijvend nakijken nao-uige
blik (conserven...) → bleek
blik (oogopslag) I bliek
blik (van stoffer en ...) → bleek, troeffel
blikgroente blikgreunte, bösgreunte
blikken (de ogen richten) bliekke
blikken (van blik) bleke
blikopener blikeupener, böseupener
bliksem → blieksem, waerleech
bliksem (hete ...) → appelepröl
bliksemen bliekseme
bliksemschicht fliets
blikvanger bliekvenger
blind (vensterluik) → blin, sjlaag, → vinstersjlaag
blinddoeken blinddoke
blinde manspersoon blinne
blinde (venster... aan binnenzijde blaffetuur
blindedarm → blinnenderm
blindelings → blind-eweg, → blinnelings
blindemannetje → blinnemenneke
blindganger blindgenger
blindweg → blind-eweg, → blinnelings
blinkend glad en schoon blietseblank
blo → bluè
bloed blood
bloedaftapping vlumsjlaag
bloedblaar pietsjblaor
bloedbuil höts
bloeden → blowe
bloederziekte bloodkrenkde
bloedrood bloodroad, vuurroad
bloeduitstorting → bloodoetsjtorting
bloedvloeiing v.d. vrouw → vlood
bloedworst → bloodwoorsj, → poetes
bloedzweer → bloodzjwaer, neugenuiger
bloei → bleuj
bloei (tot ... komen) → bie-einrape, herkriege, hersjtèlle, → hoagkómme, opbleuje, → opkretse
bloeien → bleuje
bloem (deel van plant, lieflijke frisse jonge vrouw) bloom
bloem (fijngezift meel) → bloom
bloemen- en bladerstrooisel b.g.v. processie sjtruijtsel
bloemen (nectarhoudende ...) biejeblome
bloemenslinger gièrling, sjlinger
bloementuiltje of corsage voor communicantje meike
bloemist blomis
bloemkool → blómkuèl
bloemkooloor boeksersjoar
bloesem → bleuj
bloesemen → bleuje
blok mergel (grote ..., zoals deze wordt uitgebroken) mergelsjtool
blokbreken (bij het ... (v.d. mergel): de bovenzijde v.d. uit te breken blok schoon schrapen) kale
blokbreker (hoop mergelzand waarop de ... de mergelblok laat vallen om hem niet te laten breken) sjeetla
blokbreker (werkvloer v.d. ... bij de mergelwinning  voot
blokbrekers (vierkante uitholling (na het uitbreken v.d. eerste mergelsteen), waarmee de ... de ontginning v.h. vaste gesteente (van rechts naar links) begonnen) sjaap
blokje op de schiethark bij de schietwedstrijden v.e. schutterij I bölke, → boel
blokschaaf (lange, zware ...) veurluiper
blokstuiver (tolgeld op de uit de groeve gevoerde mergelblokken) bloksjtuver
blond (man met ... haar) blónne
blond (vrouw met ... haar) blón
bloot bloat, → naaksj
blootshoofds bloatskops
blootsvoets berrevös
blouse bloes
blubber → prat, → sjliek, sjloaper
blusketel → blösketel, doufpot
blussen blösse
blut (bij knikkerspel) poem
blutsen blötsje
bobbel → boebbel, → hoebbel, → huuppel, knoebbel
bochel → kroef, → poekkel
bocht → boch, krungel
bod (een ... doen) → beje
bode bao
bodem (fundament) baom, → fóng, gróndsjlaag
bodembedekker kroepgood
bodemverheffing kleef
boede → boet, pannesjop, → sjop
boefje → bağ, bağğejónk
boeien kloestere
boeien (niet ...) vervaele
boekbinder bookbinger
boeken (inschrijven) boke
boeket boekèt, toef
boekhouden bookhouwe
boeking boking
boekweit bokend
boekweitmeel bokesmael
boekweitmeel (pannenkoek van ...) bokeskook
boel (wilde ...) kèrmes
boel(tje) → kómbermes
boem → baaf
boemel → sjarsj, → sjlemperiej, vläög
boemelen (pierewaaien) → bambezjere
boer → akkerman, → boer, → labäörder
boer (oprisping) röpsj
boer (rijke) hièreboer
boerachtig boeretig
boerderij boerderiej, II hoof
boerderij (kleine) hantering
boerderij (plaats op ... naast de dorsvloer, waar de veldvruchten worden bewaard) → wesj, → wiesj
boerenbedrijf beëindigen oetsjpanne
boerendochter ((oudere) ongehuwde ...) jónkfer
boerenhengst boerelöl, → boerenhings
boerenhoeve op een berg berghoof
boerenkinkel boerelöl, → boerenhings
boerenknecht (jonge ...) verkesjóng
boerenknecht op grote boerenhoeve zjweitser
boerenkool (stamppot van ... met aardappels) → boerekuèl, → greunmoos
boerennachtegaal → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
boerenpaard baj, → boerepeerd
boerentrekpaard (v.h. Belgische ras) belsj
boerentrien → boeretrien
boerenwerk doen labäöre
boerenwoning boerderiej
boerenwormkruid → reinvaan
boers boeretig
boetpsalm mizeraere
boetseren kleije
boezelaar → sjloof, sjolk
boezelaar (bovenstuk van ...) bozem
boezem (grote (vooruitstekende) ... van vrouw) → balkoen
boezem (vrouwen...) → broes
boezemstuk van schort bozem
boezeroen kazak, → I keel
bof (ziekte) → boef
bofkont zjwein
bokkenrijder bokkeriejer
bokkensprongen → kattepoekkele
bokkig bokketig, → eiveldig, haarwillig, weersj
bokking bökkem
boksen boekse
bol bierglas buukske
bol of briket van kolengruis, papier en leem/slibmergel → fóm, → kluut
bolderik krökkebloom
bolderkar →  kroddel(e)wagel
bolero bollero
bolhoofd → kenónskop
bolleboos zjenie
bolletje (van wol) floes
bolsjewiek bolzjewiek
bolwerk/gegraven diepte ter verdediging v.e. bolwerk dwingel
bombarderen bómberdere
bombardon bómberdón
bombarie → ambras
bomen en slaghout signeren t.b.v. verkoop (Th.D.) vliekke
bomen (keuvelen) → klasjenere
bommetje (stukje vuurwerk, rotje) → bumke
bomvol bäöretigvol, → bómmevol, → euvervol, kletvol, sjtampevol
bon (bekeuring) → bekäöring, → bón, perses
bonbonnière, bonbonschaaltje bónbónjaer
bonen ontdoen van harde rank renge
bonenstaak boanesjtek
bonenstaken (dwarsstaak t.b.v. het onderlinge verhoud v.d. ...) boanegaerd
bonje ruzing
bonjouren (eruit ...) → bezjoere (droet ...), →  droetbesseme, → droetsjmiete
bonk bónk, → kavaak(sj)
bonken boemze, boke, bónke
bonnet bónnèt
bons → baaf
bonte (gespikkelde ... duif) → moesj, → sjek
bontjas, bontmantel bóntjas, → pilsjas
bonzen boemze
boodschap(pen) (huishoudelijke inko(o)p(en)) → boodsjap, → inkoupe, → kemiesse
boodschappentas kalbas, → kemiessetesj
boodschappenwagentje → winkelkerke
boog baog
boog (schiettuig) pielebaog
boogbal bij het voetbal: de bal over de doelman heenwippen sjtiefte
boom boum
boom (een ... opzetten (keuvelen)) → klasjenere
boom (een ... vierkant tot balk zagen) veersjale
boom (kroon v.e. ...) → douw, kruun
boomgaard bóngerd
boomklem klem-aaksj
boomkruiper (bruine ...) boumluiperke
boomrooitoestel klem-aaksj
boon boan
boor (hout...) vlum
boord van overhemd → bendsje, → boord
boordband bäörband
boorden bäöre
boordenknoopje kraagknuipke
boordevol bäöretigvol, → bómmevol, → euvervol, kletvol, sjtampevol
boordsel bäördsel, II bies
boordsellint lassee
booromslag boorzjwungel, zjwunk
boos gieftig, grellig, → kwoad, → óntsjtump
boosaardig beest krağ
boosaardige vrouw → krağ
boosheid drif, gief, → grel, → kolaer
bord (eet...) → telder, → teleur
bordeauxrood wienroad
bordeel → horekas, → poef
bordenrek sjotelrèk
bordpapier → kertón
borduursel (driehoekig zijden ... ter afwerking bv. van naden in kledingstuk) vleeg
borduurwerk (stofstrook van ...) banddook
borrel (een ... pakken) → nienne, pietsje (eine/ eint ...)
borrelpraat → dröpkeskal, → zatemanskal
borreltje → dröpke, → sjnaps, → zjenever
borst → borsj
borst (de ... geven) memme, noeke
borst (hoge ... opzetten) → kroppe, sjtroeve
borstelen beursjtele
borsthemd frónt, frónthumme
borstrok → borsjrok, sjtoeb, → sjtuub
borstvliesontsteking fleures
bos bosj, bösj
bos hout of veldgewas → bössel
bos ineen gedraaide halmen (om bv. een ander veldgewas bijeen te binden) bindwösj
bos (van geplukte veldbloemen (veldboekèt) of gewassen) wösj
bosbes → aolber, → molber
bosbes (blauwe ...) → molber
bosduif (kleine ...) holdoef
boshout kappen bosje, → kale
bosje gelezen (“gezeumerde”) aren zang
bosperceel rooien/ ontdoen van overtollig hout bosje, → kale
bosrank (uitgedroogde stengel v.d. ..., door de jeugd als rookartikel gebruikt) rierank
bosschage bossaasj
bostel II draaf
bot (been, knook) knook
bot, grof of lomp wijf → boeretrien
bot (lomp), botaf → biets
bot (niet puntig) sjtómp
bot (overblijvend ... van ham) sjinkeknook
boterbloem (kruipende ...) kraopoat
boterbroodje (zacht, cylinderrond ...) piestelee
boterham bam, → boteram, → sjmouwer
boterham bestaande uit ʼn snee wit- en ʼn snee zwartbrood kruushièr, praekhièr
boterpeer sjmoutpaer
botervat → botervaat
botsen boetse
botte (rugkorf) → bot
botterik kaufskop
botvieren op kure aan
botweg → biets
bougie boezjie
bouillon beljón(g)
bouillon (sterk ingekookte ... van vlees, wild of gevogelte: fond) fóng
bouwen boewe
bouwen op (zich verlaten op) sjtoekke op
bouwplaats boew
bouwvallig → fetuuj
bouwvallig (groot, ... huis) → boet, → brağ, tempel, → tent
bouwwerk boew, geboew
bouwwijze (Zuid-Limburgse ... waarbij een geraamte van balken en stijlen wordt opgevuld met vlechtwerk van takken en leem) vakwerk
boven bove
boven (naar ...) obbersj, → op, → umhoag
boven (naar ... brengen) opbringe
bovendien dessens, evezièr, ouch
bovendorpel lattej
bovenlangs → bovelangs
bovenlicht → boveleech, euverleech
bovenmachtig (gewaagd) gats
bovenmatig drinken → zoepe
bovenmatig roken pave
bovenop (er weer ... komen) → bie-einrape, herkriege, hersjtèlle, → hoagkómme, opbleuje, → opkretse
bovenste → beuvens(j)te
bovenstuk van boezelaar bozem
braaf → braaf
braaf zijn douge
braak (onbebouwd) I braok
braak (verbreking v.e. afsluiting) II braok
braakijzer braak
braakliggend, verarmd, droog stuk land drees
braakneigingen (fig.) apezoer
braaksel → kots, → sjpiej
braam braom
braambes bromel
braamsluiper → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
braamstruik (doornige...) brièm
bracelet brasselèt
braden II brao
braden (bruin ...) brune, fruite
braggelen → brağğele
braken → sjpieje
braken na overmatig drankgebruik → naomete
brancard berie, → brankaar, → draagbaar
branche braosj
branden bläöke, branne, brenne, → zempe
branden (fel ...) vlemme
branden (slecht) käöle
brandend maagzuur → zoerbranne
brandende zon breudzón
branderig → brennetig
brandhout vunkelhout
brandnetel (kleine ...) moostemnetel
brandnetelkaas netelekiès
brandstof sjpriet, sjtokes
brandstof (bv. fómme) uit kolengruis en leem of mergel gedèks
brandweer brandwaer
branie (drukte) → ambras
branieschopper → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
brasem brièsem
braspartij → sjlemperiej, vläög
braspartij (onvoorziene ...) → sjarsj, → sjlemperiej, vläög
brassen → aankiele
brasserie eetkaffee
bravo! → allebónnäör, → sjappo
breedte → breidte
breedvoerig → breidveurig, → umsjlechtig
breien → breije, → sjtriekke
breigaren breijgare, sjtriekgare
breikous sjtriekhaos
brekebeen baresjörger, → brağğelaer
brem ginster
brengen bringe
brengen (iets of iemand verder ...) doorbringe
bres brèsj
bretel help
brevet → brevèt, getuugsjrief
brevier breveer, → getiejebook
brevieren brevere
breviergebeden mètte
brief breef, sjrieves
brief uit de bijbel epiestel
briefomslag breefumsjlaag, emv(e)lop, koevaer
brievenbesteller → brevebesjtèller, → faktäör, → pos
brij brie, proetsj
brijachtig pappetig
brijachtige stof (hoeveelheid, hoop of massa v.e. ...) → flatsj, klats, → kwak
brik (baksteen) → baksjtein, briek, → roa
brik (licht, open, vierwielig rijtuig) briek
briket of bol van kolengruis, papier en leem/slibmergel → fóm, → kluut
bril loeriezer
briljant brieljant, glansriek
brillantine → brillentien
brillenschacht brillesjeij
brilletje sjpiekkeleeriezer scherts.
brilmontuur → móntoer
brioche → briosj, →  koffiebruèdsje, →  krintebruèdsje
brits briets(j)
brobbel broebbel
broche brosj
brochure → brosjuur, → prospektes
broddelaar (knoeier) baresjörger, → brağğelaer
broddelen (slordig werken) → brağğele
broeden breuje, kloeke
broeden (peinzen) → breuje, prakkezere
broeder als keukenhulp in klooster scherts. sopbroor
broeder (klooster...) → broeder, broor, →  kloasterbroeder
broeder (minder...) mómfreer
broedsel breujsel, gebreujds
broedtijd van vogels, broei (door gisting) breuj
broeien breuje
broeierig → breujetig, drökkend, zjweul
broeikas saer
broek (drassig land) → brook, zómp
broek (driehoekig kruisstuk in ...) grej
broek (kledingstuk) brook
broekdrager help
broekeman, broekie → brokebaom, → brokemenneke
broekomslag brooksplint, brookumsjlaag
broekriem brokereem, brooksreem, reem
broekspijpen (te korte ...) hoagwater
(broek)wind → II poep, sjeet, → vots
broer broor
broer (bijnaam voor ... in groot gezin) breur
brok → bónk, knab
brokkelen brökkele
brokken steenkool → klotkole, → sjtökkoal
brokstuk sjtök
brombeer → knoteraer
bromfiets (“vossenstaart” als symbool/sierraad op ...) → vossesjtart
brommen grómme
brommug (stekende ...) knozel
brompot → knoteraer
bromtol → brómtol, driètol, → huuldop
bron (wel) → brón
bronstig hietsig, → luipsj, sjpelig                                                                   
bronstig (merrie) rössig
bronzen munt knab
brood broad
brood (hard, uitgedroogd ...) knasper
brood (luxe... (b.g.v. Kerstmis) gevuld met amandelspijs, vruchtjes enz.) sjtol
brood (misvormd ...) knudel
brood (niet goed doorbakken laag in ...) bakreem, → reem, → zièl
broodboom (eetbare vrucht v.d. ...) sint-jansbroad
brooddronken waalmeudig
broodje (half maanvormig wit...) krómpbruèdsje
broodje (klein ...) sjaermoel
broodje (zacht, cylinderrond boter...) piestelee
broodmaaltijd boteram
broodmager persoon → knokekas, → knokeridder
broodnuchter → broadneuchter
broos frael, görg, → kleisper, zjwaak
brouwen broewe
brouwerij (opslagkelder voor hop in ...) hoppekelder
brouwerij (ruimte binnen ..., waar het pekken van biertonnen plaatsvindt) pekeriej
brouwersemmer (koperen ...) ièker
brouwhuis → broewhoes, pannes
brouwketel → beerketel, broewketel
brug bröğ
brugbalans baskuul
bruggenbouwer (geniesoldaat) pónteneer
bruid broed
bruidsjonker broedsknech
bruidsstoet (met ... door de parochie trekken) brónke
bruikleen bruuklièn
bruiloft → broelof
bruin broen
bruin braden brune, fruite
bruin (voskleurig ...) bevoes
bruinbrood broenbroad, griesbroad
bruine boomkruiper boumluiperke
bruinogig broenuigig
bruinrood → bevoes, → ruètelek, I voes, voessig
bruinwerker (slijmbal) → kóntekroeper(t)
bruisen broesje, → gieste
brullen (geluid van leeuwen) brölle
brullen (hard schreeuwen) → bölke
brullen (hard schreeuwen, luidkeels huilen) → brölle
brutaal → vrech
brutaal iemand → vrechert, → vrechlap
buffelaar (iemand die veel, gulzig eet) → buffelaer, sjurendeersjer, → vreetzak
buffelen (veel, gulzig eten) → aankiele
buffet (tapkast) → buffèt, → I teek
buffetkast zonder bovenbouw dreswaar
bühne buun
bui buuj
bui hebbend tot ruziën → ensjeltig
buidel buul
buidel of bundel met werkkleding van bv. mijnwerker pungel
buidel (.../zak waaruit het zaadgoed gestrooid wordt) zaodkleid
buigen buge, buige
buiging (diepe ...) sjtriekaasj
buiging (kromming, bocht) → boch, krungel
buigtang buugtang
buigzaam sjlap, zjwank
buiig bujig
buik boek, gieles, pans
buikloop → aafgank
buikpijn boekpien, navelsoeze, → penspien
buikriem v.h. paard boekreem, help, → ónderhelp
buikvlies bij dieren boeknèt
buil (bloed...) höts
buil (buidel) buul
buil (opzwelling, verdikking v.d. huid) bölt, buul
buil (papieren zak) tuut
builen (meel) → bule
builtje ontstaan door warmte hietsbroebbel
buis buus
ʼbuismanʼ → moekkefoek, → sikerei
buit vangs
buitelen → toervele
buiteling toemel, → toervel
buiten II boete
buiten bereik/ schot blijven → doekke, → duukke, oar-oet (ziech ... houte)
buiten (naar ... drijven) → oetdrieve
buiten westen merakel (veur ...), verduzeld
buiten zichzelf raken vergete (ziech ...)
buitenaf achteraaf, → boetenaaf, boetenoet
buitengewoon → boetegewoon
buitenherberg oetsjpanning
buitenkans → boetekans, sjnap
buitenkant uterlek
buitenkant (aan de ... (gemeten)) boetewerks
buitenlander boetelender, étraozjee
buitenrand v.e. wiel → reip, velling
buitenshuis boete(n)shoes
buitenshuis eten II oet-ete
buitenspel → boetesjpeel
buitensporig euverdreve
buitensporigheden → kattepoekkele
buitenzetten (hardhandig) → bezjoere (droet ...), →  droetbesseme, → droetsjmiete
buizerd buizerd, buzert
bukken buukke, duukke
buks buuks
bul (zware houten hamer) riethamer
bulderaar → böllebak, → breuling, → brölbaer
bulken (hard schreeuwen) → bölke
bullebak → böllebak, → breuling, → brölbaer
bullenpees (wapenstok van politie) durepiezzel, → gummieknöppel, piezel
bult (bochel) → kroef, → poekkel
bult (buil) bölt
bundel hout of veldgewas → bössel
bundel of buidel met werkkleding van bv. mijnwerker pungel
bunder boender
bungelen bemmele, boemele, bómmele
bunkeren → aankiele
burcht burch
bureau buro
buren naoberluuj
burenplicht (morele ...) naoberdeens
burgemeester → burgemeister, burger
bus bös
buskruit → böskroet, → kroet,  → polfer
bussel (bundel/bos hout of veldgewas) → bössel
bussel (schoof stro) → boesj
busselen bössele
buste (grote (vooruitstekende) ... van vrouw) → balkoen
buste (vrouwen...) → broes
bustehouder buustenhouwer, → memmesjtieper
buts blötsj
buur(man) naober
buurt (wijk) II wiek
buurten umkómme
buurt(schap) → buurt, gehuch, naobersjap
buurvrouw naobersje
buut (persoon, die tijdens een carnavalszitting een ... houdt) buuttereedner
buuttereedner (spreekgestoelte t.b.v. ...) buut
buxusstruik paumesjtroek
bypass (omleiding van bloedvaten bij een hartoperatie) → umleijing