v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

m  
ma → moder
maag gieles
maagd maag
maagd (dienst…) deensmaad, maad
maagdelijk ónbevlek
maagdenpalm maelpaume
maagzuur zoer
maagzuur (brandend ...) → zoerbranne
maaidorser kómbien
maaien → miè
maaien (na het ... het veld afharken) I puime
maaimachine → mièmesjien
maal (dit ...) reis (dees ...)
maal (keer) kièr, → maol
maalsluis → erk, → maalsjloes, → meulesjloes, → II sjloes
maaltand baktand
maal(tijd) maol, → maoltied
maan maon
maan (naar de ... lopen) fig. bloze
maand maond
maandags (‘s ...) maondes (’s/’sj ...)
maandelijks almaonds, maondeleks
maandverband banddook
maar meh, mer
maar ja ja jao, jowaal
maar nee ja nei, meh-meh, näö
maart baggeermaond, → mièrt
Maartensfeest  (uitgeholde biet met kaarslichtje b.g.v. St. ...) krotekop
maas in draad masj
maat (afmeting, eenheid) maot
maat (makker) → kammeraot
maatje van ééntiende liter mäötsje
maatkleding kónfeksie
maatschappij maotsjappiej
maatschepje sjöpke
maatslag sjlaag
maatstok riel
macadam makkedam, → taar
macaroni makronie
machinaal masjinaal
machinaal dorsen mesjiene
machinaal schoffelen benètte
machine mesjien
machinist masjinis
macht mach
machteloos ónmechtig
machtig mechtig
madam medam
made maaj
madelief (grote ...) → megriet, sint-jansbloom
madeliefje (weidebloempje, inz. ...) weijebleumke
magazijn depo, lager, maggezien, → pakhoes
mager → kleisper
mager (lang) persoon → sjpietsvenger
mager (zeer ...  persoon) sjpindleech
magnifiek manjefiek
mainteneren (handhaven) → mentenere
maïzena maïsmael
mak taam
mak(a)ron mekrón
maker meker, sjöpper
make-up twalèt
makkelijk → einvoudig, gemekkelek
makker → kammeraot
mal (matrijs) metries
mal (zot) → gek
malder mauwer
malheur → malläör
maling (lak) → lak, → merd, sjiet
malle vent → flabbes, kwastelorem, kwibes
mallejan → boumkar, trèkbal
mallemolen → karresel
mallewagen (mallejan) → boumkar, trèkbal
mals gelpsj
mam(m)(a), mams → moder
mamzel mamzèl
man → man
man (aan de ...  brengen) sjliete
man (achterbakse, grove ...) binnebièr
man die altijd thuis zit hoesteugelaer
man die graag gaat stappen jatsbaer
man (grof, sterk en ongemanierd) hings
man (hete, warmbloedige, snel sexueel geprikkelde ...) gleujetige
man met blond haar blónne
man (neg. benaming voor ...) driek(es)
man (stevig en breed gebouwd) → geblokde
man (zwarte ...) moar
manager → zètbaas
manager in hotel zjerao
manchester mansjester
manchet manzjèt
mand → körf, II mangel
mand met een inhoud v.e. “vaat” vaatsmangel
mandenhersteller → bäömer, mangelebäömer
mandenmaker → mangelemeker
mandenvlechten van wilgentenen wietsje
mandenvlechter → bäömer, mangelebäömer, → mangelemeker
manege manaesj
mangek mansdöl
mangelgoed → mangelgood
manie (stokpaardje) → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
manier (op geen enkele ...) geinswaegs, geinszins
manier van gaan/lopen gank, → luip, → trant
manier (wijze) → meneer, II wies
manieren (gedrags- of omgangsnorm) fetsoen, → meneer
manifestatie mannefestasie
manifesteren → mentenere
mank laam, → mank
mank lopen → hinke, hómpele, trèkke (... mèt e bein)
mankement defek, faeler, gemies, mankaasj(e), → tekortkómming
mankeren (ontbreken) → faele
mannelijk geslachtsdeel gemech(s), → piele
mannelijk (klein ... geslachtsdeel) sjpiekkeleerpiemel
mannelijke alf → aerdmenneke, → auvermenneke, → kebouter
mannelijke bediende bedeende, gezèl, →  knech
mannelijke geslachtsdelen kleinvleisj
mannelijk(e) haas,  konijn → raekel, → rammelaer
mannelijke homosexualiteit hièreleefde
mannen mansluuj
mannenbuik → pans, → pens
mannenlichaam, -lijf pans
mannetje (schraal,  gewiekst ...) → hanewiekser
mannetje (spichtig ...) → sjpietsvenger
mannetjesbij draen
mannetjesduif heure, hore
mannetjeseend weenderik
mannetjesgans → gaant, → gauzerik
mannetjeskonijn/-haas → raekel, → rammelaer, → remmelaer
mannetjesvarken (beer) bièr
manoeuvre (scherts. misstap, slipper) → mannäöver, miessjtap, → sjuiver
manoeuvreren mannevrere
manoeuvreren (onhandig, moeilijk ...) sjanzjere
manometer mannemaeter
mansarde(kamer) mansard
manse koe → mausko, veersj
manspersoon manskeel
mantel (brede kraag op jas of ...) pillerien
mantelpakje → kómplèt, mantelpekske
manteltje (kort schouder... voor dames) pillerien
mantelzak manteltesj
manvolk mansluuj
manwijf dragoonder, roezekater
map → kaf, → kaperkel, → map
maquette makèt
marchanderen → aafpingele, marsjendere
marcheren mesjere
mare (gerucht) geruch, kal, maar
maretak → haamsjeut, → vogelliem
margarine megrien
margriet → megriet, sint-jansbloom
margriet (gele ...) gausbloom
Maria (H.) → Modergaods, Slevrouw
Maria Lichtmis → leechdaag, Leechmès, Maria-Leechmès
Mariabeeld → Modergaods
marjolein (wilde ...) dónderkroed
markeren aanteikene
markies (zonnescherm) → markies, → zónnesjerm
markol merkef
markt mert
marktkraam kraom, mertkraom
marmel → marbel
marmeren (verfkwast voor het ...) sjikketeerkwas
marmiet mermiet
marmieten (set ...) henkelman
marot (narrenstok) septer
marot (stokpaardje) → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
mars marsj
marskramer → kink, → krièmer, → reiziger, → sjpenzelekrièmer
marskramer (halfronde rugkorf van een ...) kiep
marskramer in gevogelte hanekrièmer
marskramer met twijfelachtige reputatie teut
marskramer van “baren” (= aarden potten) baresjörger
marter I vuur
masker → maske, mómmebakkes
massa (hoop) → waatsj
massa (menigte, schare) meinigte
massacreren massekrere
massage massaasj
mast mas
mast met stang waarop schuttersvogel is bevestigd vogelsjtang
masturberen → aaftrèkke
mat (dof) I doef, → mat
match metsj
mate → gruètde, maote, umvank
mate (in hoge ...) → areigel, sjteerlek, zièr                                                             
mater (plant) maoter
materiaal → matterjaal
materie sjtof
matig lah-lah, maotig
matras metras
matrijs metries
matrozenpakje (als feestkledij voor jongens) metrozepekske
matse → judekook
mattenklopper klöpper, matteklöpper
mauve maof
mauwen (zeuren) → zeivere
maximaal (hoogstens) → hoagoet, → huègstens
mayonaise majjenaes
mazurka mazoerka
mazzel, mazzelaar zjwein
me miech
meanderen mejandere
mechaniek mikkeniek
medaille meda(a)lje
medaillon, juweel dat om de hals gedragen wordt santema
mede mèt
mededeelzaam (tijdelijk) gesjprièkelek
mededogen, medeleven → mètlieje
medeleven betuigen kóndelere
medelijden → mètlieje
medelijden betonen erberme (ziech ...)
medemens evemiensj, nao(d)ste
medeplichtige kómpliets
medezeggenschap insjpraok
medicament, medicijn → middekement, → middesien
medisch oplappen plaostere
mee mèt
meebetalen bie-einlèğğe
meedeiner mètzinger
meedogenloos hel, → ónbermechtig, óngenutig, óngewesje
meedogenloos, gehard persoon helle
meeëter (verstopt talgkliertje) → mèt-eter
meegaan (kaartterm) → kómmètte, mètgoon
meegaand II lies, mètgaond
meel mael
meel (uit ... bestaand) → maeletig
meelokken → mètlungere, → mèttroane
meeloper → mètluiper, windhaan
meepraten mètkalle, → mètsjpreke
meer dan genoeg → zat, zat-op
meer (in hogere mate) miè
meerdere (baas) → mièrdere
meerdere (diverse) etteleke, versjeije
meerderen (het aantal steken ... bij breien) mièrdere
meerderjarig mundig
meerkol (Vlaamse gaai) merkef
meerschuim maersjoem
meersoortig alderdu(i)vel, alderlei, väölderlei
mees meis
meespreken mètkalle, → mètsjpreke
meest meiste
meestal, meestentijds → algaons
meester (onderwijzer) hièr, meister, ónderwiezer, → sjoalmeister
meesteren bedwinge, beheersje, meistere
meesterhouwer in kolenmijn vaarhuijer
meesteropzichter in kolenmijn vaarsjtieger
meetlat (meter) → I maeter
meetronen → mètlungere, → mèttroane
meeuw → mièf
meezeulen mètsjleipe
mei bleujmaond, → mei
meibloem (lelietje-van-dalen) meizäödsje
meid (dienst…) deensmaad, maad
mei-denplanting  (gefingeerd liefdespaartje, dat wordt uitgeroepen tijdens de ...) meiköppelke
meidoorn hèğğedoon
meidoornhaag tuunhèğ
meidoornhaag (handschoen van grove stof of leer gebruikt bij het werken aan de ...) tuunhejsj
meidoornhaag (het met stokken en takken aanleggen en onderhouden v.e. ... als omheining) tune
meiklokje meizäödsje
meikoningspaar meipaar
meilot meisjeut
meisje → maedsje
meisje (aanstellerig, puberend) → dölke
meisje (ietwat mollig en knap ...) pöl
meisje (jong mollig ...) poeleke
meisje (lang, mager ...) laatsj
meisje (lief klein) breumelke
meisje (overdreven godsdienstige vrouw of ...) kwezel
meisje (schuchter suffig) → doezelke
meisje (slungelachtig, sufferig ...) laar
meisje (spichtig) girm

meisje (twistzieke, vinnige, snibbige vrouw of ...)

 

kets
meisje (zot ..., tiener) wiech
meisjeszwembassin maedsjesbad
mekaar uuch, ziech
mekaar (aan...) aanein
mekaar (in...) inein
mekaar (voor ... krijgen) → kuuffe
mekander uuch, ziech
mekkeren meke
melancholie wièmood
melange → mazjerang, → mingsel
melden melle
melig (flauw, lusteloos, pulverachtig, uit meel bestaand) → maeletig
melig (kruimig van samenstelling, bv. van aardappels) blomig, → maeletig
melkbrood mèlkwèğ
melken mèlke
melkfabriek mèlkeriej
melkkan mèlkstuit
melkknecht (vaste ...) mèlker
melodie milledie, II wies
meluw meelje
memoreren (blijven ...) draanhoute
men me
meneer meister, → menièr
menen dunke, meine
menens → erns, → gemeind, → meines, → sir(re)jeus
mengelmoes → mazjerang, → mingsel
mengen → minge
mengen van kaarten bij kaartspel → sjtoate
mengsel → mazjerang, → mingsel
mengsel (bv. fómme) van leem en kolengruis om vuur af te dekken gedèks
menig → mènnig
menige etteleke
menigeen → mènnigein
menigmaal → dèk, dèks, → mènnigmaol
menigte meinigte
mening meining, oordeil
mening (afzien van een ... of voornemen) aafzjweite
mening (van ... zijn) vinge
menopauze euvergank, → euverganks-jaore, wiesseljaore
mens miensj
mensen luuj
mensenhandelaar zièleverkuiper
menstruatie reigel
menstruerend óngesjtèld
mentaliteit insjtèlling
meppen →  houwe, toeffele, vunkele
meppen (hard ... tegen bal) vlempe
merci danke, mersie
merel meelder(t)
merendeel mièrendeil
merendeels → gooddeils, → groatendeils, meistenhoup
mergbeen mergpiep
mergel → mergel
mergel (bij het blokbreken: de bovenzijde v.d. uit te breken blok schoon schrapen kale
mergel (grote blok ..., zoals deze wordt uitgebroken) mergelsjtool
mergel (harde laag in ...) → haerd, → tauw
mergel (metselaarsschaaf (...) hoebbel
mergel-aardpijp aerdpiep
mergelblok (bovenste gleuf op uit te breken ...) II huij
mergelblok (groot ... zoals dit wordt uitgebroken) sjtool
mergelblok (hoop mergelzand waarop de blokbreker de ... laat vallen om hem niet te laten breken) sjeetla
mergelblok (ijzeren plaat geklemd tussen kielen en de onderkant v.e. uit te breken ..., ter voorkoming van beschadiging) sjaapsplaat
mergelblok (legwijze v.e. ... i.d. oorspronkelijke stand) leger
mergelblokbreken (bij het ...: het afslaan v.d. bovenkant v.d. uit te breken blok) ratnakke
mergelblokken (accijns op de in groeve gedolven ...) bergsjtuver
mergelblokken (afval(schijven) bij het zagen van ...) gringel
mergelblokken (delver van ...) blokbreker
mergelblokken (kar waarmee ... uit de groeve werden vervoerd) blokkar
mergelgroeve → berg, → grot
mergelgroeve (de route in een ..., die wordt gekend door de i.d. muren uitgesleten sporen v.d. uiteinden v.d. assen v.d. mergelkarren) karreweeg
mergelgroeve (gevaarlijk overhangende steen in een ...) klok
mergelgroeve (loshangend gesteente i.d. ...) geleeg
mergelgroeve  (nauwe doorgang (pijp) in het gangenstelsel v.e. ..., ontstaan door het wegbreken van ‘klauwen’) klauwepiep
mergelgroeve (niet doorlopend) berglook
mergelgroeve (open ...) mergelwerk
mergelgrot (afzonderlijk vertrek in de ... nabij de ingang, waar de gidsenlampen werden onderhouden en gevuld) lampekamer
mergelsteen op metselmaat gezaagd en geschaafd → mergelblok, → seem
mergelsteen (uitgebroken brok ...) mergelknab
mergelsteen (vierkante uitholling (na het uitbreken v.d. eerste ...), waarmee de blokbrekers de ontginning v.h. vaste gesteente (van rechts naar links) begonnen) sjaap
mergelwinning (laadplaats, bv. bij ...) la
mergelwinning (proefboring bij ...) II piep
mergelwinning (tolgeld op de uit de groeve gevoerde mergelblokken) bloksjtuver
mergelwinning (werkvloer v.d. blokbreker bij de ...) voot
merken (gewaarworden) → gewaarwere, → sjmieze (in de ... kriege)
merken (van merkteken voorzien) lèttere, merke
merkstok vliek
merkwaardig → kazjeweel, → kuurjeus, merkwaerdig
merrie → maer
merriekol merkef
mes mets
mest mès
mesten (grond vruchtbaar maken) → bemèste, →  drekke, → mèste
mesten (vet...) → maste, → mèste, → vètmèste
mesthoop mès, mèshoup, → mèstem
mestkalf → maskauf
mestkar mèskar, sjtróntkar
mestput baerpöt
mestriek met twee of drie kromme tanden mèshaok
mestvaalt mès, mèshoup, → mèstem
mestvarken → masverke
met mèt
met de handen vol → hampfelerwies
met gezwinde spoed → rasj-rasj
met lege handen laegerhengs
met opzet → ekspres
met plezier/verlangen gaer(e)                                                                                
metalen koker of omhulsel waarin de gereedschapssteel sluit II hoes
metalen schenkkan tuit
meteen → dalek, sjnak, zoa
meteen (... nadat) in (... tot)
meten (afpassen) aaftrae
meter (meetlat) → I maeter
meter (peettante) → paat, → petetant
metgezel → kammeraot
metier → ambach
metselaar (handlanger van de ...) → handlenger, → oaperknech
metselaar (helpen van de ...) oapere
metselaarsschaaf (mergel) hoebbel
metselspecie II sjpies
metselsteen (rode ...) → baksjtein, briek, → roa
metselwerk (tandsgewijs eindigend ...) → kandering
metten mètte
metterdaad → daadwerkelek
mettertijd allenkelek, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
meubel (meubelstuk) muibel
meubelmaker → muibelmeker, → sjrienewèrker
meubelmakerszaak (grote ...) foerneerzaeg
meubilair → gereij, geudere, hoesraod, → meubelaer
meubilair (omzetten van ...) kraome, umkraome
meun maon
mevrouw (quasi chique ...) medam
mica mika
microfoon scherts. → löliezer, moeliezer, → sjpreekiezer
middag mieddeg
middag (als tijdstip 12 uur) noon
middagdutje mieddegsjläöpke
middagdutje doen ungere
middagmaal noon
middags (‘s ...) mieddes (‘s ... , ‘sj ...)
middel mieddel
middel (red...) mojeng
midden miedde
middendoor doordemiedde
middenspits (voetbal) miedveur, senterveur
mier → aomzeik, → mier
mierenneuker nieppenejjer
mierikswortel merettich
mierzoet → ièmelek
mieter (donder) fliekker, → I mieter, priej
miezel → sjtöbrege, → viezel, zauwelrege
miezelen (motregenen) → fiezele
miezemauzen I miezele
miezeren → fiezele
miezerig miezer(t)ig, mónketig
miezerige, druilerige regen → sjtöbrege, → viezel, zauwelrege
migraine → migraen
mij miech
mijmeren (soezen) soeze
mijn (afdelingsopzichter in de mijn) daagsjtieger
mijn (bez.vnw., explosief) mien
mijn (korte, afwisselende dienst (sjiech) in de ...) vlaggesjiech
mijn (steenkolen...) → koel, kolemien, → mien
mijnentwege → mienentweeg
mijnerzijds → mienerziejds
mijngas koelgaas, → miengaas
mijnheer meister, → menièr
mijnschachtlift vaarsjtool
mijnwerker → koelpiet
mijnwerker (plunjezak v.d. ...,  m.n. in een blauwgrijs geruite handdoek bij elkaar geknoopte mijnkleding) koelpungel
mijnwerker ((steenkool)houwer, volleerd ...) I houwer, huijer
mijnwerkersgroet ğlückauf
mijt miet, → opper
mijter (hoofddeksel) II mieter
mik (wittebrood) → miek, → wèğ, wiettebroad
mikken miekke
mikmak → kómbermes
mild (gul) → goodgaefs
mild (zacht(aardig)) fein
milde gever dónnetäör, mèlkko
milieu mieljeu
militair → miletaer, → seldaot
miljard mieljaar
miljoen mieljoan
miljonair mieljenaer
mille miel
millimeter milemaeter
min → gering, min, wiènig
minderbroeder mómfreer
mindere (de ... zijn) aaflèğğe, ónderdoon, → zjwiechte
minderen drökke, mindere
minderwaardig → minderwaerdig
minderwaardig graangras bloesj
minderwaardige sterke drank → foezel, → joeks, → sjabbou, zuig
miniem klietseklein
minnaar vriejer(t)
minna(a)r(es) → leefste
minnekozen vrieje
minnen leefhöbbe
minst mins
minstens minstes, mins (op z’n ...)
minuut menuut
mirakel (wonder) merakel, → wónder
Mis (Heilige …) r.-k. mès
mis (... lopen) sjpaak (... loupe)
mis (niet raak) I mies
mis, opgedragen door drie priesters driehière-mès
misbruiken miesbruke
misdienaar → mèsdenaer
misdienaar (oudere ...) akkeliet
mise (inleg) II mies
miserabel → erbermelek
misère → elend
miserere mizeraere
miserie → elend
misgelden → bezoere, → miesgèlle, miesnete, opbreke
miskleun miessjlaag
miskraam → mieskraom, miesval
misleiden → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
mislukken mieslökke, → sjeitere
mislukking mieslökking, miesser
mismaakt → miesmaak, → óngelökkig, → óngera
mismoedig → dreufgeistig
mispel miespel
misplaatst miesplaats
mispunt → ekel, miespunt
misrekenen (onderschatten) → verhelle, → verkieke, verluuchte, verpinne, verzeen
missaal mèsbook
misschien mesjiens, meugelek, → meugelekerwies
misschien (soms) → dèks
misselijk → miesselek
missen miesse
missen bij het schieten fetsje
missen (bij het spel) poedele
missionaris miesjenaris
misstaan → miessjtoon, → óntsere
misstap (slipper) → mannäöver, miessjtap, → sjuiver
misstappen vertrae
mist → I mies, nevel
misten dampe, → mieste
mistig dampetig, dómpetig, miestig
mistletoe → haamsjeut, → vogelliem
mistrouwen miestroewe
misvormd kröppeltig
misvormd brood knudel
misvormde, onvolgroeide kleine wezens hoeksel
mitella draagdook
mitrailleur mitreljäör
mits (als) des, → es, → went
mix → mazjerang, → mingsel
modder → prat, → sjliek, sjloaper
modder (door ...  lopen) tratsje
modderen (knoeien) pratsje
modderig pratsj(e)tig
modderig van smeltende sneeuw → matsjig
modderschoenen pratsjsjeun
mode zjwang (in ...)
model (vorm) boew, fetsoen
modelleren fatsenere
modern nujerwèts
modest → fetsoenlek, ièrbaar, modes
modiste modies
moe (beu) → kotsemeug, meug, mörg
moe (vermoeid) meug
moed → kevoek, koeraasj, mood
moed (de ... hebben) besjtoon, → riskere
moed verliezen aafzjweite
moedeloosheid miesmood
moeder → moder
Moeder Gods → Modergaods, Slevrouw
moederdier ouw
moederklok riggeletäör
moederkruid maoter
moederskindje → mammekinneke
moederspraak, moedertaal modersjpraok, moder(sj)taal
moederziel alleen → kristezièl allein, → moorzièlig allein
moedwillig → bewus, I ekspres, → moodwillig, → opzèttelek
moeien (betrekken) meuje
moeilijk lestig, → meujelek, sjlech
moeilijk karwei puis
moeilijk naaiwerk verrichten zule
moeilijk, omhandig manoeuvreren sjanzjere
moeilijk te voldoen → diffesiel
moeilijk verstaanbaar spreken broddele
moeilijkheid → meujelekheid
moeite leid, → meujte
moeite en tijd kosten duje
moeite (iets met ... bij elkaar zoeken) zeumere
moeite (met ... beklimmen) opkretse
moeizaam → meujzaam
moeizaam bezig zijn → brağğele
moeizaam (persoon die zich ..., onbeholpen voortbeweegt) → sjravelaer
moeizaam voortbewegen kretse, → sjravele, → sjtrómpele, taffele
moer (moeder) → moder, I moor
moer (moederkonijn, schroefmoer) I moor
moeras(land) → brook, zómp
moerassige bodem waaruit grondwater opkwelt kwelm
moes moos
moes van koolsoorten gemeus
moeselien moezelien
moeshof, moestuin koalef, → moostem
moeten dene, I moete, zulle
mof moef
moffelen (schransen) → aankiele, moeffele
mogelijk besjtaonbaar, mesjiens, meugelek, → meugelekerwies
mogen maoge
mogen (graag hebben) → I moete
moker voeshamer
mokken → moekke, → moetse, → mónke
molen meule
molen (ronddraaiende nokkenas in ...) sjpeleman
molenaar (molenbezitter) meulenaer
molenaar (werkman die maalt) mölder
(molen)sluis t.b.v. watermolen → erk, → maalsjloes, → meulesjloes, → II sjloes
mollen (vernielen) → vertestewere
mollengang → rin
mollig I mol
mollig jong meisje poeleke
mollig kind krollemol
mollige knappe jongedame (ietwat ...) pöl
molm möl
molsgang → rin
molshoop → molshoup, → moudheuvel
molsla → piesbloom
mom (voorwendsel) → dèkmantel
mombakkes → maske, mómmebakkes
moment amelank, → handumdriè, ougenbliek, roef, vlook, wiesj
moment (elk ...) allemoments
moment (op het ...) mèt
mompelen mómpele
mompelen (onverstaanbaar ...) → knotere, neuzele
mond mónd
mond scheldn. bletsj, → moel
mond (de ... snoeren) tuukke
mond (grote ...) bebbel, → moelwerk
mond (net heet genoeg (van spijs of drank) om in de … te kunnen verdragen) móndpas
mond (snabbel) sjnebbel
mond voorbijpraten vergallepere, verkalle
mondain → móndaen
mondelinge, stellige belofte → zèğğesweurd (op ...)
mondharmonica móndmoneka
mondig mundig
mondjesmaat → kremp
mondstuk (ijzeren ... van paard (bit)) → beet, → bèt, moeliezer
mondwerk → bebbel, → moelwerk
monnikskap (plant) patersjkap
monseigneur mónsienjäör
monster (voorbeeld) mónster, sjtaol
monter → lebendig, → mónter
montering (zondags kostuum met vest) → kostuum, móntoer
monteur móntäör
montuur (bril..., inlijsting) → móntoer
monument mónnement
mooi friesj, sjoan
mooie, jonge vrouw pleetsje, → printsje
mooiprater → kóntekroeper(t)
moor moar
moorden maore
mop (grap) → grap, kwinksjlaag, → mop, wiets                                                                                    
mop (zwabber) mops
mopperaar → knoteraer
mopperen → knotere
moppie möpke
moreel besef → bezej
morel → morel
morele burenplicht naoberdeens
morgen (begroeting) → morge
morgen (elke ...) almörges
morgen (ochtend) mörge, → veurdemieddeg, → veurmieddeg
morgen (oppervlaktemaat, eerstvolgende dag) mörge
morgens (‘s ...) mörges (‘s/’sj...)
morielje, morille meibottel, taterkop
morren → knotere
morsdoek sjlabber, → zeiverlepke
morsdood morsjdoad
morsen gössele, sjlabbere, sjtruije
morsen op kleding, borst, kin enz. sjlabbere
mortel (hoop ...) meulder(t)
mortel (metselspecie) metselsjpies, II sjpies
mortel (pleisterspecie) plièsterkalk
mortelbak sjpieskoep
mortier (korte vuurmond) morteer
mortier (vijzel) → kroekesjtuèter, morteer
mossel moesjel
most mos
motie mosie
motief in handwerk petroan
motiefje (ingeweven patroon of ... in stof of behang) werkske
motor moter
motorfiets scherts. sjtoumfiets
motregen → sjtöbrege, → viezel, zauwelrege
motregenen → fiezele
mousse I moes
mousseline moezelien
mouteest moutzölder
moutmeel en water vermengen majsje
mouw moew
mouw (op de ... spelden) fig. insjödde, → kölle
mouw(strijk)plank moeweplenkske
moveren aanzètte, → movere, priekkele
moyenne mojeng
muf (bedompt) → bedómp
mug möğ
mug (stekende brom...) knozel
muggenbeet möğğesjteek
muggenziften krintekeutele, sjiekenere
muggenzifter ertentèller, kritezant
muil scheldn. → moel, → sjledder
muil (van dier) moel
muilentrekker moelesjniejer
muilkorf → moelkörf
muis II moes
muisstil → moessjtil
muizen (jacht maken op muizen, rondsnuffelen) moeze
mul möl
muldenpan mölderpan
mulder (molenaar, werkman die maalt) mölder
multiplex multipleks
munitie → menuse
munt (wilde ...) rattekroed
muntgeld dat bij het schoonvegen (keren) wordt gevonden keergeld
murik (plant) mier
murmelen (van zieke of stervende) röchele
murw mörg
mus mösj
museum muzejum
muskaat (noot...) mesjaot, → notemesjaot
mussenhagel mösjesjtöb
muts mötsj
muts (gebreide, puntige vrouwen...) trèkmötsj
muur moer
muurholte nies
muurvarken → kelderverke, → wild verke, → zièverke
muurverf scherts. saus
muziek meziek
muzieknoot noat
muzikale uitsmijter (toegift) I toesj, → toemaot
muzikant (rondreizende ... inz. doedelzakspeler) trioolder
mysterieus miesterjeus