v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

q  
quarantaine karrentaen
quasi kwansies
quasi chique mevrouw medam
quatertemperdag kwattertemper(daag)
quatsch → bazel, kwatsj
quickstep kwieksjtep
quinquet kenkee, → olielamp, → petrolslamp
quinquet, ((raap)olie voor ...) kenkolie
quitte kiet
qui-vive kwivief
quiz → kwis