v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

v  
vaag (iets ... voor de geest hebben) biesjtoon
vaak → dèk, dèks, → mènnigmaol
vaandel vaan
vaandel (gedrapeerd) drappo
vaars → mausko
vaars(kalf) → mausko, veersj
vaart (snelheid) sjnelheid, vites
vaartgeld (tolgeld op de uit de groeve gevoerde mergelblokken) vaartgeld
vaarwel adiè
vaat (afwas) sjpeul
“vaat” (mand met een inhoud v.e. ...) vaatsmangel
vaat- of tobbekast, kast aan de muur (brouwerij) waarin een vat van 50 liter bier stond opgesteld, waaruit alle werklui per dag 2 liter bier mochten tappen sjtaerkas
vaatdoek sjotel(s)plak
vaatwasser sjpeulmesjien
vaatwerk (aarden ...) döppe
vacature vakketuur
vacht vach
vader → pa, → pap, peep
vagina → sjeij
vak (ambacht) → ambach
vakantie → vekansie
vakantie (jeugdopvang tijdens de zomer...) vekansiewerk
vakantieganger → toeris, → vekansiegenger, vraeme
vakantieseizoen sezoen
vakkundig (niet ... werk) → klómmeleriej
vakwerkhuis (vlechtwerk van twijgen maken aan ...) vietsje
val toemel, → toervel
val (smak) sjmaer, → sjmak, toeffel
valdeur (scharnierend luik) → luuk, → valdeur, → valluuk
valeriaan (wilde) duvelsklauw
valgordijn aan de binnenzijde → sjtaor, → zjallezie, → zónnesjerm
valhek of klaphek op karspoorbreedte (eigenlijk: valboom) om (vroeger) het dorpsterritoir af te sluiten, zodat het vee niet kon ontsnappen klapbreer, → valbreer, → vauwere
valhekje (mansbreed ... of  klaphekje (enigszins schuin gesteld, scharnierend hekje, dat door eigen zwaarte dichtvalt)) vaeke
Valkenburg Vallekeberg
Valkenburgse inhoudsmaat  voor vloeistof (1,44 liter) kan
vallei (smalle ...) dèl, gröb, →  I kael, → sjlónt
vallen bouze, mietere, sjuitere
valnet → sjlaagnèt, → valnèt
vals dobbel, finès, → sjlauw, valsj
vals (onoprecht) dobbel, finès
valsaard → gemeinerik, → vale, valerik
valscherm → parresjuut, → valsjerm
valse draai vrunk
valse scheut die uit plantenoksel wordt verwijderd deef
valserik → gemeinerik, → vale, valerik
valsspeler foetelaer
van belang kómsa
van deze kant dizzerziejds
van elkaar → oeterein, → vanein
van nut zijn notse
van plan zijn II veurhöbbe, → veurnummes (... zin), → zinnes (... zin)
van streek (geheel ...) undersjtebove (ʼt ...)
van zins zijn II veurhöbbe, → veurnummes (... zin), → zinnes (... zin)
vanaf → saer, → sins, vanaaf
vanaf die tijd saerdoe
vanavond dizzenaovend, vanaovend
vandaag huuj, → vandaag
vandaan → haer, → vandan
vandoor (er ... gaan) → aafdampe
vaneen → oeterein, → vanein
vang (streek tussen achterpoten en buik van rund, waar men tast om de voedingstoestand/ vetheid te beoordelen) vlum
vangbal (kinderbalspel (op straat), ...) ruusj
vanger venger
vangrail sjampbalk
vangst vangs
vanille vaniel
vanmiddag dizzemieddeg, vamieddeg
vannacht → dizzenach, vannach
vanochtend dizzemörge, vamörge
vanwaar → woavandan
vanzelf óngedwónge, → vanallein
vanzelfsprekend alliech
vapeur (opvlieger) → opvleger, → vapäör
varen (met een vaartuig over water gaan) vare
varens (het geheel aan ... in ʼt bos) II vaan
variatie → variasie
variëren aafwiessele
varken → kuusj, → verke
varken (gecastreerd of gelubd) berg
varken m. bièr
varken (halfwas ...) sjeuteling
varken (halfwas gemest wijfjes... dat nog niet heeft geworpen) breuling
varkens (gillen van ...) kwieke
varkenshoeder/-jongen bağğejóng, verkesjóng
varkensschenkel → iesbein
varkensstal (ligrek in de ...) briets(j)
varkensvet (ongesmolten ...) → sjmals, → vaerevèt, → verkesvèt
varkensvoer bağğemael
varkensvoer (eikels en beukennoten als ...) mas
vaseline vazzelien
vast ech, vas, werkelek, → woarechtig, zuver
vastberaden, vastbesloten rizzeluut
vastbinden binge
vastbinden ((trek)dier) aanbinge
vastdraaien aandriè
vasten hungere, vaste
(vasten- en) onthoudingsdag kwattertemper(daag)
vastenavond → karneval, → vastelaovend
vastenavondgebak → nónnevot, → I sjtriek
vastendag magerendaag
vastendagen (drie ... voor Hemelvaartsdag) kruusdaag
vastigheid verhout
vastleggen ((trek)dier) aanbinge
vastnaaien (met grote steken voorlopig ... t.b.v. het pasklaar maken v.e. kledingstuk) traochele
vastplakken klaeve, plekke
vastspelden sjpange
vastzetstokje aan werktuig → knevel, → vreigel
vat (grip) → houvas, → pakkes
vat (ton) → tón, → vaat
vatbier tapbeer, → vatebeer
vathout vatehout
vatten (borrel) → nienne, pietsje (eine/ eint ...)
vatten (grijpen) → griepe, sjnorre
vechten → bentele
vechtersbaas böttelaer, klophings, → sjläönder
vechtpartij kloppertiej
veder vaer
vederborstel → kwiespel, → plumo
vee viè
vee (doorgang (met recht van overpad) voor ... tussen weilanden) gevaertsje
vee (juk voor het ophangen van geslacht ...) → krómphout, sjlachlödder
vee laten drinken drenke
vee naar voren voeren (ter keuring) veurveure
vee (rennen van ... door weide) bieze
vee (verwerpen i.g.v. te vroege bevalling bij ...) versjete
veeg (haal) sjtreek, vaeg
veegborstel wiesjer
veel väöl
veel drinken → zoepe
veel eet (iemand die ...) → buffelaer, sjurendeersjer, → vreetzak
veel eten → aankiele
veel gedronken of gegeten hebbende ord. sjtief
veel roken → vlemme
veeleer iè(r)der
veelklagende vrouw zemel
veelprater → behejtskrièmer, lelbek, leve-meker, moelemeker, wauwelaer
veelsoortig alderdu(i)vel, alderlei, väölderlei
veelvraat → buffelaer, sjurendeersjer, → vreetzak
veer vaer
veerbalans punger
veerkrachtig illasties
veertien vièrtièn
veertig fièrtig
veest → II poep, sjeet, → vots
veest (lichte ...) II puupke
veesten II poepe, prettele, votse
veevoeder (fijnstampen tot ...) briedsele
veevoeder (gekookt ... voor koebeesten) (Th.D.) zuip
veeweg (grazige ...) drif
vegen vaege
veger wiesjer
vehikel sjees
veiligheid (in ... brengen) wk. → berge
veiligheidsbroek zaegbrook
veiligheidsspeld kniepsjpang
veinzen veurgeve
veinzer → aansjtèller
veldboeket veldboekèt, wösj
veldhoen petries, → veldhin
veldovensteen veldbrand
veldvruchten (de staande, samengebonden schoven van ...) kas
veldvruchten (het opzetten van samengebonden schoven van ...) kasse
veldvruchten (na de oogst achtergebleven ... rapen/verzamelen) zeumere
veldwachter bao
velen (verdragen) höbbe, → vaele, verdoere, verdrage
velerlei alderdu(i)vel, alderlei, väölderlei
velg (ijzeren band/... van wiel), velling → reip, velling
velours → floar
vendel vaan
vendelzwaaier vanesjläönder
venijn venien
venijnig persoon giefsjieter(t), knien, → venienige
venster vinster
vensterblinde aan binnenzijde blaffetuur
vensterluik → blin, sjlaag, → vinstersjlaag
vent (grove, forse ...) bièr
vent (ongure) II keel
ver wied
ver reiken → grejje, → griè                                                                          
verachtelijk persoon → sjlechreem, sjmeerkanes
verachten verguze
verademing veraodeming
veraf wiedaaf, → wiejds
veranda vranda
veranda (glazen ...) saer
veranderen sjanzjere, → verandere, wiessele
veranderen van mening bedinke
verandering euvergank, → variasie, wiessel
verantwoording rekensjap
verantwoording (ter ... roepen) aansjpreke
verassen kremere
verband (relatie) betrèkking
verbannen → doorsjiekke, → verwieze
verbazen → sjtaune, → verwóndere, → wóndere
verbazing (uitroep van ...) kómbermes (i.s.m. miene leve ...)
verbazing (... wekken) opzeen (... bare)
verbeelden (iets ...) wk. meine (get ...), → verbele (get ...)
verbeelden (uitbeelden) veursjtèlle
   
verbeelding (air) aer
verbergen moeffele, → verberge, → versjteke, → versjtoppe
verbeteren (corrigeren) naokieke, naozeen
verbeteren (zijn gedrag ...) opveure (ziech good ...)
verbetering (progressie) I veuroetgank
verbetering (rectificatie) korreksie
verbeuzelen → verbreuzele, → verdoon, → verknoaje, → versjpille
verbijsterd → paaf, → verpoepzak
verbijten → verdauwe, → verknautse, → verknoeze
verbinding baan, lasj
verbindingsstok (in tuinbouw bij heg of bonestaken) bindgaerd
verbleken versjete
verblijf intrèk, → ónderdaak
verblijf (zijn ... hebben) hoeze
verblijfstoerist → gas, → loozjee, → sjlaoper
verblinden verblinne
verborgen → heimelek, heimsj, verdèk
verbouwen van gewas tele, verboewe
verbouwereerd → paaf, → verpoepzak
verbranden kremere, → verbranne
verbrassen met drinken verzoepe
verbreden verbreije
verbroddelen massekrere, → verbreuzele, → verdoon, verhoddele, → verknoaje, verzauwe
verbrokkelen brökkele
verbruien verbruje
verbruik II gelaog, kónzum(p)sie, verbruuk
verbruiken kónzemere
verdacht → kousje(r) (neet ...), loesj, → verdach
verdampen verdempe
verdedigen → mentenere, verdeidige, II veursjtoon, → were
verdedigend (irritant ... spelen (bij sport & spel)) mèlke
verdediger (achterspeler) bek
verdekt → heimelek, heimsj, verdèk
verdelen → sjplietse, verdeile
verdelgen oetnèstele
verdeling disterbusie
verdenken van aanzeen (... veur), verdinke (... van)
verder wiejer
verdiepen oetdepe, verdepe
verdieping (v.e. gebouw) → etaasj, sjtok, → verdeping
verdiepingsdagen → retraet, → verdepingsdaag
verdiepingsvloer gebun
verdikken (vloeistof ...) binge
verdoemen verdómme
verdoen → verbreuzele, → verdoon, → verknoaje, → versjpille
verdoezelen verblome
verdolen (...)  (vergissen) wk. verdaole, → vergiesse
verdomboekje → verdómbeukske
verdomd → verdöld, → verdómp, verrèkdes
verdomhoekje → verdómbeukske
verdomme → merd
verdonkeremanen → rapsjtokke, → verduustere, I vertoesje
verdorie → merd
verdorven sjlech
verdovende middelen dröğs
verdraagzaam lankmeudig
verdraaid (drommels) → verdöld, → verdómp
verdraaid (in hoge mate) → areigel, sjteerlek, zièr                                                             
verdrag verdraag
verdragen (dulden) höbbe, → vaele, verdoere, verdrage
verdragen (iemand of iets niet kunnen ...) luuchte (neet kinne zeen of ...), oetsjtoon
verdragen (verkroppen, verteren) → verdauwe, → verknautse, → verknoeze
verdriet leid, → sjagring, verdreet
verdrijven jasse, verdrieve
verdrinken verzoepe
verdrogen van voedsel oetdruège
verduidelijken → eksplikere, oetereinlèğğe, → oetlèğğe, → verdudeleke, verduutsje, verklaore
verduisteren (donker maken) blindere, verduustere
verduisteren (verdonkeremanen) → rapsjtokke, → verduustere, I vertoesje
verduld → verdöld, → verdómp, verrèkdes
verduren (velen) höbbe, → vaele
verduveld → verdöld, → verdómp, verrèkdes
verdwenen → voert
verdwijnen verdwiene
vereerd (sterk ...) gekwaffeerd, gruètsj, hoavaerdig
vereist gemeujd, nuèdig
veren ww. vaere
veren (achter de ... zitten) biehoute
veren (zijn ... overeind zetten) sjtroeve
verenigen II pare
vereniging vereiniging
vererven naolaote
verfborstel, verfkwast → kwas, → pienzel
verfkwast voor het marmeren sjikketeerkwas
verflaag (doorschijnen van onderliggende ...) griene
verflensen versjlakke, versjloejere
verflenst → verlepsj
verfomfaaien, verfommelen van papier of stof bekrunkele, knoevele, → verfómfejje
verfrommelen bekrunkele, knoevele, sjiffenere, → verfómfejje
vergaan (verrot) vergange
vergaan (verrotten) vergoon, vertere
vergadering zietting
vergallen massekrere, → verbreuzele, → verdoon, verhoddele, → verknoaje, verzauwe
vergalopperen vergallepere
vergankelijk vergenkelek
vergassen vergaze
vergasten vergasse
vergeefs → tevergaefs, → umzóns, vergaefs
vergetelheid (in de ... raken) doadblowe
vergeven kwiete, kwietsjelle, → vergeve
vergeving gena, → perdao, vergieffenis
vergeving (van zonden in de biecht) r.-k. → abselusie
vergiet → ziej, → ziejbaar, → ziejsjotel
vergiffenis gena, → perdao, vergieffenis
vergiffenis schenken kwiete, kwietsjelle, → vergeve
vergiffenis (van zonden in de biecht) r.-k. → abselusie
vergif(t) gief, vergief
vergiftigen vergeve
vergissen wk. verdaole, → vergiesse
vergissen (... met (speelkaarten) geven) wk. vergeve
vergissing verdäöling
vergoeden → vergeuje
vergoeden (schade) berappe
vergoeding verhaol
vergoelijken verblome
vergroeid (iets wat ... is) → krauwel, krejjel, → kroekesjerf, → kröppel
vergroten vergruète
vergruizen vergruzele
verguizen verguze
verguld vergöld
vergunnen permetere
verhaal verhaol
verhaal (op ... komen) biekómme
verhaal (te lang) epiestel
verhaaltje → verhäölke, → vertèlselke
verhandelen van geld/goederen umzètte
verhangen (anders of elders ophangen) → verhange
verhard gom aan steenvruchtbomen koekoek(e)sjtrónt
verharen → ruzele, → verhaore
verheffen (erop ...) wk. II veursjtoon (laote ... op)
verhekst verhèlsj
verhelen verblome
verheugen fruije, vruije
verheugen (bij voorbaat op ...) sjpietse
verhinderen belètte, sjtute, → verheuje, → verhingere, II veurkómme 
verhitten heitse
verhoeden belètte, sjtute, → verheuje, → verhingere, II veurkómme 
verhogen verhuège
verhoging huègsel
verhoging in het wegdek poekkel
verhouding (ongeoorloofd) affaer
verhuizen II baggere, → umtrèkke, → verhuze
verhuren wk. → vermeje
verifiëren naotrèkke
verijdelen belètte, sjtute, → verheuje, → verhingere, II veurkómme 
verjaardag verjäördaag
verjagen ( uitsluiten) versjtoate
verkeerd verkièrd
verkeerd (... lopen) sjpaak (... loupe)
verkeerd zien → verkieke, verzeen
verkeersdrempel → boebbel, → hoebbel, → huuppel, knoebbel
verkeerslicht sjtopleech
verkennen aaflèğğe, verkènne
verkenner(ij) föttel, → padvinderiej, → verkènneriej
verkenningsvliegtuig (... uit WO II, zo genoemd vanwege het “droevig” ronkende motorgeluid) dreuvige
verkering kinnes, → verkièring, vriejaasj
verkering hebben goon, vrieje
verkering (niet serieus  ... hebben) → sjarrele, → sjravele
verkiezen prifferere
verkijken wk. → verkieke, verzeen
verkillen (koud krijgen) verkelle
verkindsen verkienzje
verklaring (bv. van goed gedrag) bewies
verkleed (gekostumeerd) gekostemeerd
verkleumen verniekkele
verklikken → euverbreve
verklikker klepsj(moel)
verknoeien massekrere, → verbreuzele, → verdoon, verhoddele, → verknoaje, verzauwe
verkookt eten breuzel
verkookte aardappels (brij van ...) matsj
verkoolde kaarsenpit sjmoeğ
verkopen sjliete, verkoupe
verkopen (in het klein .../schenken van sterke drank) versjödde
verkouden verkouwe
verkoudheid kletsj, kouw, → sjnoep, → I sjnoets
verkoudheid (neus...) → sjnoep, → I sjnoets
verkreukelen knoevele, → verfómfejje, sjiffenere, verkrunkele
verkrijger óntvenger
verkroppen → verdauwe, → verknautse, → verknoeze
verkwanselen verfoetele, verpave
verkwijnen vergoon, vertere
verkwikking veraodeming
verkwisten verguze
verlagen verliège
verlamd → gelaemp, → verlaamp
verlamd persoon → gelaemde, lame
verlangen ww. winsje
verlangen zn. wunsj
verlangen (hevig ... naar) sjmachte (… nao), verhange (ziech … veur)
verlangen (met ...) gaer(e)              
verlangen (sterk ...) zöch
verlangend kijken → garre, → giepsje, → lónke
verlaten → doads, → oetgesjtorve
verlaten (zich ... op)  (bouwen op) sjtoekke op
verleden zn. ouwentied, → verlae
verlegen → bluè
verlegenheid pietsj
verleiden sjanse, → versere
verleiding → tentaasje
verlenen → versjaffe
verleppen versjlakke, versjloejere
verlept → verlepsj
verletten (het werk ... wegens ziekte) ziekviere
verletten (verzuimen) → verlètte, → verzoeme
verliederlijkt verlepsj, verloupe
verliefd raken verleve
verlies sja, verlees
verlies (gevoelig ...) vlumsjlaag
verliezen I verleze
verloederd (v.e. persoon) verlepsj, verloupe
verlof (toestemming) permiesje, → toesjtumming, → verlof
verlofbrief vriebreef
verlokken verleije
verloofde aansjtaonde
verloofde (verplichting om met ... te gaan wandelen) scherts. sjleipdeens
verloopstuk nieppel, → verloupsjtök
verloskundige wiesvrouw
verlossen bevrieje, verlosse
verlustigen wk. verlöstige
vermaak → lol, → plezeer, → sjpas
vermaak scheppen in verlöstige (ziech ... in)
vermageren (t.g.v. ziekte of ontbering) aafmagere, oetmergele
vermakelijk → kemiek, → komies
vermaken (amuseren) ammezere
vermaledijd → vermallesjeerd
vermanend toespreken → sermoane
vermaning sjtendsje
vermassacreren → vertestewere
vermeerderen (het aantal steken ... bij breien) mièrdere
vermelden melle, neume, verneume
vermetel dreisig
vermicelli vermesjèl
verminderen verliège, zakke
verminkt → óngelökkig, → óngera
vermoedelijk dinkelek
vermoeden ww. → veróndersjtèlle
vermoeden (veronderstelling) indrök
vermoeid meug, vermeujd
vermogen (fortuin) fortuun, → geld
vermogend riek
vermolmd → vermolmp
vermomd carnavalsvierder → maske, → móm, → verkleijde
vermommen maskere, verkleije
vermoorden aafmake, vermaore
vermoorden (gruwelijk ...) massekrere
vermorsen verguze
vernemen (te weten komen) → vernumme
vernemen (toevallig ...) mètkriege
vernielen, vernietigen → vertestewere
vernieuwen vernuje
vernikkelen (bedriegen) → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
vernissen vernieste
vernuftig → biede(r)hand, geistig, sjpiets
veronachtzamen vernaolièstige, → verneglezjere, → verzoeme
veronderstellen → veróndersjtèlle
veronderstelling apprensje, sjtèlling
verongelukken doadblieve, veróngelökke
verontreinigen → verónnötte, vervoele
verontrusten → veróntröste
verontschuldigen → ekskezere, → verekskezere, → veróntsjöldige, → versjuène
verontschuldiging → ekskuus, perdao
verontwaardigd → getrowe, → veróntwaardig
veroorloven → permetere
veroorzaken aanriechte, bare, sjtiechte, veroarzake
verouderen verouwere
veroveren verouvere
verpatsen verpave
verpesten massekrere, → verbreuzele, → verdoon, verhoddele, → verknoaje, verzauwe
verpieteren → verzauwele, → verzuètere
verplaatsen verzètte
verplicht zijn gedeend zin, zulle
verplichting obbelegaasje
verplichting om met verloofde te gaan wandelen scherts. sjleipdeens
verplichting opleggend bingend
verpozen verwiele
verpozing óntsjpanning, verzèt
verprutsen verhoddele
verpulveren fienmake
verraden → verrao
verraderlijk gemein
verrassen II euvervalle, → verrasje
verrekijker kieker, loeriezer, verrekieker
verrel vièdel
verreweg wiedoet
verrichten → bedrieve, begoon, → plege, verriechte
verrichten (werk ...) verzètte (werk ...)
verroest beros
verrot vergange
verrotten vergoon, vertere
verruilen → inrule, inwiessele, → rule, toesje, umtoesje, → II vertoesje
vers (couplet, dichtregel) versj
vers (fris) friesj, veersj
vers (gedicht) versj
verschaffen → versjaffe
verschalen versjale
verschansen → verdoeffe, → versjanse
verschansing sjans
verscheidene etteleke, versjeije
verschil óndersjeid, → versjil
verschil uitmaken sjaele
verschillen → aafwieke, → versjille
verschonen (ontzien) óntzeen, sjuène, versjuène
verschrikkelijk versjriekkelek, → vreisjelek
verschroeien bläökere, sjnirke, → sjroeje
verschrompeld (iets wat krom, vergroeid of ... is) → krauwel, krejjel, → kroekesjerf, → kröppel
verschrompelen → verkröppele
verschuilen → verdoeffe, → versjanse
versierder (persoon die op informele wijze iets bewerkstelligt) rietselaer
versieren sere, versere
versiering, versiersel → seersel
verslaan draanzètte, kloppe, knautse, versjloon
verslagen (onthutst) undersjtebove (ʼt ...), verweze
verslaggeven van versjloon
verslaggever zjoernalis
verslakken (verleppen) versjlakke, versjloejere
verslapen ww. → verpinne, versjlaope
versleten kledingstuk/voorwerp →  hoddel
versleten (v.e. persoon) → aafgelaef, → aafgemeld, → keduuk, → oetgekaart, → oetgeranzjeerd, verlepsj
versleten (van zaken) → aafgelaef, → fetuuj, → keduuk, → sjebbig
versleten voertuig sjees
verslijten → sjliete, versjliete
verslijten voor aanzeen (... veur), versjliete (... veur)
verslonzen versjlónze
verslonzen (laten  ...) vernaolièstige
versmelten fuzere
versnelling (auto) → versjnelling
versnellingsapparaat (fiets) → dirreljäör, → versjnelling
versnellingsmechanisme (stand v.h. ... v.e. fiets (tandverhouding)) verzèt
verspenen sjtabele
verspillen → verbreuzele, → verdoon, → verknoaje, → versjpille
versplinteren → kadzjele
verspringen → II versjpringe, wiedsjpringe
verstaan (overweg kunnen) wk. verdrage
verstaanbaar (moeilijk ... spreken) broddele
verstaander versjtäönder
verstand (kennis van zaken) → bezej, versjtand
verstandelijk goed ontwikkeld → bie, → gelètterd, → ónderlag
verstandig versjtendig, III wies
verstandig oordelend gesjeid
verstappen vertrae
verstek → versjtek
versteken (verstoppen) moeffele, → verberge, → versjteke, → versjtoppe
verstellen (kleding e.d.) fliekke, lappe, versjtèlle
verstelwerk genièds, niè(j)werk, sjtopwerk
versterking (bolwerk) dwingel
versterven (vlees laten ...) → oetblowe, → versjterve
verstevigen (festonneren) umwèrke
verstevigen met touwen sjaore
verstoken (als brandstof ...) opsjtoke, versjtoke
verstoord gieftig, grellig, → kwoad, → óntsjtump
verstoppen (dichtslibben) sjloeze, versjtoppe
verstoppen (op de achtergrond blijven) wk. voerthoute
verstoppen (verbergen) moeffele, → verberge, → versjteke, → versjtoppe
verstoppertje (spelen) koekverberge, → versjtöpperke
verstoppertje spelen, waarbij een blik (bus) dient als honk potlappe
verstoppertje (uitroep bij ... spelen) koek(epiep)
verstopt talgkliertje → mèt-eter
verstopte neus → loupnaas, → sjnoepnaas, → sjnoetsnaas, → sjnoternaas
verstouten (zich..., durven) besjtoon, → riskere
verstreken euver, geleje, um
verstrekken geve, → versjaffe
verstrijken van tijd of toestand verloupe, versjtrieke
verstrikken → versjtriekke
verstuiken versjtoeke
verstuiven nevele
versuft mens → uèm, zaodkrao
vertalen euverzètte, umzètte
verte wiejde
vertederen reure
verteerd (verrot) vergange
verteerd/versleten (v.e. persoon) → aafgelaef, → aafgemeld, → keduuk, → oetgekaart, → oetgeranzjeerd, verlepsj
vertegenwoordigen vertrae
vertegenwoordiger → kink, → krièmer, → reiziger, → sjpenzelekrièmer
vertellen (langdradig ...) insjödde (ein ...)
vertelseltje → verhäölke, → vertèlselke
verteren (vergaan) vergoon, vertere
verteren (verkroppen) → verdauwe, → verknautse, → verknoeze
vertering (consumptie) II gelaog, kónzum(p)sie, verteer
vertikken verdómme
vertillen (onderschatten) → verhelle, → verkieke, verluuchte, verpinne, verzeen
vertoeven verwiele
vertonen vertuine
vertoning sjpektakel
vertragen vertraoge
vertrappe(le)n vertrampele
vertrekken → aafdampe
vertrekken (stil ...) oetp(r)ietsje
vertroetelen verteutele
vertrokken → voert
vertroosten truèste
vertrouwd eige, heimelek, vertroewd
vertrouwen ww. → vertroewe
vertrouwen zn. → vertroewe
vertrouwen hebben in gluive
veruit wiedoet
vervallen II ónderkómme, vervalle
vervallen huis → brağ, kavalje, → kraom
vervangen → ramplesere, vervange
vervangingsmiddel →  kietsj, nao-aperiej, → naomaak, surregaat
vervelen (zich) doemedriè, vervaele (ziech ...)
vervelend doen (zeuren) → bezuètere
vervelend om iemand heen blijven draaien toerre
vervelende (onnozele, ... vent of jongen) II puim(e)
verven besjtrieke, pienzele, verve
verven (ten dele) aansjtrieke
vervloeken banne, → vervloke, verwinsje
vervloekt → vermallesjeerd
vervluchtigen van vloeistof vervlege
vervoering ekstaas, verveuring
vervolmaken aafmake
vervuilen → verónnötte, vervoele
vervullen (kwijten) kwiete
vervullen (verhoren) verhuère, vervölle
verwaand →  gruètsj
verwaande persoon → kwas
verwaandheid → behej
verwaarloosd → verloupe
verwaarlozen vernaolièstige, → verneglezjere (verzoeme), → verzoeme
verwaarlozen (te ... bijzaken) kieksjozeriej
verwachting (hooggespannen) → apprensje, → veuroetziech
verward (haardos) sjtroeveltig
verward raken sjtröppe
verward raken door ziekte of ouderdom dölle
verward spreken door koortslijder iele
verwarmen → hietse
verwelken versjlakke, versjloejere
verwelkt → verlepsj
verwennen → bemodere, sjtieve, verwinne
verwensen banne, → vervloke, verwinsje
verwensing vlook
verwenst → vermallesjeerd
verweren (verdedigen) → mentenere, verdeidige, → verwere, → were
verwerken (behandelen, behappen) verhapsjtökke, verwèrke
verwerken (psychisch) → verdauwe, → verknautse, → verknoeze, verwèrke
verwerpelijk kwoalek, sjlech, verwerpelek
verwerpen i.g.v. te vroege bevalling bij vee versjete
verwerven binnehole, kriege
verwezen (verslagen) undersjtebove (ʼt ...), verweze
verwijden (vaak van kleding) → lemmele, → lempe, lenge, oetrèkke
verwijlen verwiele
verwijt vaeg
verwijten → verwiete
verwijten (achteraf ...) naowieze
verwijzen → doorsjiekke, → verwieze
verwikkeling kómplekasie
verwisselen sjanzjere, verwiessele
verwoesten → vertestewere
verwoesting ravaasj
verwonden → blessere
verwonderen, verwondering wekken → sjtaune, → verwóndere, → wóndere
verwonderlijks (iets ...) wóndersjwat
verwonding t.g.v. slag, steek of stoot → hiep, → jaap, → juèp
verwringen (stukmaken) verrèke
verzadiging bekóms
verzakking (in weiland) aerdpöt
verzameling deil, köd, kolleksie, rizjement, → waatsj
verzekeren (garanderen) → garrendere
verzekeren tegen (wk.) indèkke, verasserere
verzen maken diechte
verzenen (hielen) vaersje
verzengen bläökere, sjnirke, → sjroeje
verzien wk. → verkieke, verzeen
verzoeken (uitnodigen) → nuè, → oetnuèdige
verzoeking → tentaasje
verzoeking (in ...  brengen) → beprove
verzoekschrift rekes, verzeuksjrief
verzoenen (zich) lèğğe (ziech ...), bielèğğe
verzoening peis
verzolen (schoenen van nieuwe zolen voorzien) → bielappe, biesjoestere, lappe, → verzaole
verzonnen dorpsnaam Zuzaote
verzorgd geswanjeerd
verzot verhèlsj
verzot zijn op sjmachte (… nao), verhange (ziech … veur)
verzuchten → verzöchte
verzuchten (het ...) gekuum(s)
verzuim (nalatigheid) miessjlaag, naolièstigheid
verzuim (willekeurig ... bij werkgever) boemelsjiech
verzuimen (verletten) → verlètte, → verzoeme
verzuimen (veronachtzamen) vernaolièstige, → verneglezjere (verzoeme), → verzoeme
verzuren → umgoon, → verzoere
verzuren (het ... van inmaaksel, ook bij siroopbereiding) broeze
verzwakken verzjwake
verzwaren verzjwuère
vest → ves
vest zonder mouwen (onderdeel van kostuum) → kammezol
vestibule pertaol
vestingwerk redóng
vet I diek, gezat, korpelent, vèt
vet (niet ... (van dieren)) vazel(tig)
vetbuik → pans, → pens
vetergat → nèstellook
vetkanis, vetkees → vètjanes
vetkraal op soep kral
vetmesten → maste, → mèste, → vètmèste
vettig vuil sjmeer
veulen II veule
vexeren → koejenere
vezel → fra(a)njel, vedzel
vezelen → rufele, → vedzele, → vetse
vidé videe
vief → lebendig
vier I veer
vierde veerde, veerds
vieren (loslaten) sjete
vierendeel vièdel
vierkant (een boom ... tot balk zagen) veersjale
viervoetig veerveutig
vies (smerig) II ónnöt, → sjmoetsig                                                          
vies (uitroep van afkeer) → baatsj, → bazzes
vies (van weer) II ónnöt, sjoew
viespeuk kiebbel, → vètjanes
vieze vent → grosje (vieze ...)
viezerik → vètjanes
viezigheid bièsteriej, → zjweineriej
vignet vienjèt
vijand viejand
vijf II vief
vijfde viefde, viefs
vijftal kwintèt
vijftig fieftig
vijg (vrucht v.d. vijgenboom) vieg
vijl viel
vijven (met zijn ...) vieve (mèt hun/oes/uuch ...)
vijver viever
vijver (natuurlijke dorpspoel of -...) wiejer(t)
vijver(gracht) (deel v.d. ... rond de stadswallen wiejer(t)
vijzel (mortier) → kroekesjtuèter, morteer
vilder sjinder
vinden vinge
vinder (hij die een vondst doet) vinger
vingerkootje kuètsje
vingers ord. fiekke
vingertolletje sjpillegrits
vinnig → biets
vinnige (oude, truttige, ... vrouw) sjroet
violet violèt
violier sjtokfleer
viool (plant) paosee, → vioal
viool (slecht of ruw op een ... spelen) kretse
vioolsnaar kattenderm
vip piettebaer
visakte → vösjak
visgraat → graot
vishengel gaerd, vösjgaerd
visioen versjiening
visite bezeuk
visitekaartje → naamkeertsje
vislijn → vösjlien
vissen vösje
vissnoer → vösjlien
vissnoer (sterk haar/snaar aan ...) kreng
vitrage vitraasj
vitrine → ittelaasj, kiek-oet, → vitrien
vitselwerk → vietsje
vitten krintekeutele, → piekkenere, sjiekenere
vitter kritezant, sjiekenäör
vlaag vläög
vlaag (... of stoot van  wind) sjtoef
vlaai vla
vlaai of taart met  bovenlaag van koekkruimels greumelevla, → sjtruijtselvla (of ...kook)
vlaai of taart met deeglaag ter afdichting v.h. vulsel toewsjlaag
vlaai (vruchtenvla als beleg of vulling voor ...  of gebak) II sjpies
vlaaien met een grote plank in de oven stoten insjete
vlaaischep vlasjöp
Vlaamse gaai merkef
vlabodem baom
vlag vaan
vlaggenstof vanedook
vlak (effen) effe, → egaletig, → geliekmaotig
vlak terrein plaon
vlakbij → vlakbie
vlakgom gum
vlambloem floks
vlammen ww. vlemme
vlammetje (ontstekings... in kook- of verwarmingstoestel) sjpaarvlam
vlaskleurig vles
vlassen → sjpienze
vlecht (... van haar, haarstreng) → vlech, → vlöch
vlechtijzer betóniezer, vlechiezer
vlechting in metselwerk sjiech
vlechtwerk (lederen ...  aan handvat van een wandelstok) II haos
vlechtwerk (... van twijgen maken aan vakwerkhuis) vietsje
vleermuis → blaarmoes, → vleermoes
vlees vleisj
vlees (het dunne ... onder de korte ribben van een rund) dun
vleeshouwer → sjlechter
vleesnat breuj, → saus, zju
vlegel (kwajongen) batteraaf, → däögeneet
vleien (flikflooien) → fiènsele
vleier, vleikont → kóntekroeper(t), → vleijer(t)
vlek sjmet
vlek (grote ... t.g.v. vloeistof of wondvlek) → braatsj, → plekaat, → sjtrouw
vlekje → sjpiekkel
vlerk (vleugel v.e. vogel) → vleugel, → vlörk
vlerken → kladde, → lörve, vlörke
vleug sjien
vleugel (... v.e. vogel) → vleugel, → vlörk
vleugje vläög
vlieg vleeg
vliegen vlege
vliegenstrontje vlegesjeet
vlieger wejjer(t)
vliegmachine, vliegtuig → vleegmesjien
vlier → fleer, → heulentaer(e), → vleer
vlierbesje heulberke
vlierbloem → fleer, vleer
vlierboom → fleer, → heulentaer(e), → vleer
vlierhout (koker van ...) → klambös, → proppesjeter
vliering → vlering
vlierstruik → fleer, → heulentaer(e), → vleer
vlies (licht ... op een vloeistof) II lies
vlies-ei lieze-ei
vlijm (lancet) vlum
vlijmscherp vliemsjerp
vlijt → iever
vlijtig → ieverig, niever(tig), → vlietig
vlinder → pepel
vlinderdas nóndedzju, → sjtriekske
vlo → vloa
vloed vlood
vloeibaar voer sjloaper
vloeiing vlood
vloeistof vloejsjtof
vloeistof verdikken binge
vloek → nóndedzju
vloek (godslastering, oogwenk, verwensing) vlook
vloeken (ketteren) godvere, sakkere, vloke
vloer grónd
vloertegel (gebakken ...) plevuus
vloghaver vluughaver
vlok (pluis) floes, ploes
vlooien ww. → vluè
vlooiennest vluèboet
vlooienzak (iemand die veel vlooien heeft) vluèpungel
vlos flosj
vlot, bedrijvig vrouwtje hiettepetiet, rebbedep
vlot (kittig) → lebendig, → prómp, → prónt
vlot, levendig (van jong meisje) → adrèt
vlot (snel) flot, → sjnel
vlucht (troep of vlucht vogels) klog, → vlöch
vluchten vlöchte
vluchtig/slordig een potje gaarkoken of handwerken bradzjele
vlug flot, → prómp, → prónt, → sjnel
vlug, lenig persoon gevietsde
vlugschrift pamflèt
vlug-vlug → rasj-rasj
vocht natigheid, → voch
vochtig (klam) klaam, I voes
vochtig (nat) naat
vochtig worden van muren of levensmiddelen → oetsjloon, → zjweite
vochtopnemer (luchtontvochtiger) vochvreter
vod (tod) →  hoddel
voddenboer hoddelskrièmer, → lómmelekeel, → lómmelekrièmer
voddig → lómmel(e)tig
voederbak → II traog, → troog, → voorbak
voederbiet voorkroot
voederen vore
voedingsbodem baom
voedingswaarde (zonder ... (van eten)) vazel(tig)
voedsel (eten) ete, kos
voedsel (flinke portie ...) meulder(t)
voedsel (onzindelijk ...) koeddelgeflieks
voedsel (slecht ..., i.c. slechte drank) zuig
voedsel (vies ...) → bièsteriej
voeg voog
voegen wk. beröste, sjiekke, veuge
voegen (... in metselwerk dichten) voge
voegspijker voogiezer
voegzaam (betamelijk) aansjtendig, → behuèrlek, gepas, ordentelek
voeldraad veuler
voelen I veule
voer I voor
voer (vloeibaar ...) sjloaper
voeren (eten geven) vore
voeren (in zijn schild ...) veure (in zien sjild ...)
voerhuis → vrie
voering voordook, voring
voering aanbrengen vore
voerlaken/-linnen voordook
voertaal veurtaal
voet voot
voet bij stuk houden drophoute
voet- of zitbankje (schabel) → sjabel, → votebank
voet v.e. boomstam vot
voetbal (boogbal bij het ...: de bal over de doelman heenwippen) sjtiefte
voetbal (centrale middenvelder bij ...) sjpil, → sjtoppersjpil
voetbal (slap schot bij ...) → mèlksjeut, → watersjeut
(voetbal:) tegenstander de bal tussen de benen doorspelen poorte
voetballen voetballe
voetbalspel (zware nederlaag bij het ...) tèt
voeten (grote bemodderde .../schoenen) → platsje, → tratsje
voeten (zich uit de ...   maken) ophoepele
voetenbank → votebank
voetstoots (ongeteld) (Th.D.) I roesj
voetveeg piespaol
voetvolk (soldaten) vouk
vogelkooi vogelskouw
vogellijm → haamsjeut, → vogelliem
vogelmuur (plant) mier
vogelnesten (hinderlijke ...  verwijderen) → oetnèstele
vogels (troep of vlucht ...) klog, → vlöch
vogelvlucht (in ...) hemelsbreid
vogelweide drees
vogelwikke II rief
voile → sjluijer, → voal
vol-au-vent → videe, → vollevao
volbrengen kwiete, leiste, volbringe
voldaan → kóntent, → tevrae, voldoon
voldoende zijn volsjtoon
volgen naogoon
volgen (kritiekloos) blindvare
volgens volges
volgroeid, in staat om te vliegen (van vogels) vlök
volgzaam haamvas
volharden bolwèrke, doorbiete, doorzètte, oethoute, oetzinge, → paolhoute, → pinhoute, volhoute
volhardend tej
volhouden bolwèrke, doorbiete, doorzètte, oethoute, oetzinge, → paolhoute, → pinhoute, volhoute
volière voljaer
volkomen (volstrekt) I gaar, gaaroet(s), → gans
volledig → gans
vollersaarde klaevenaerd
volmaakt perfek
volmaakt persoon ganse
volop → zat, zat-op
volproppen (... met eten) wk. → aankiele
volstandig volsjtendig
volstrekt I gaar, gaaroet(s), → gans
voltage voltaasj
voltallig kómpleet
voltooid fieks-en-vaerdig
voltooien aafkriege, → aafmake, aafsjlete, voltoaje
volwassen (van mens) → vlök
vondst vónds
vondst (geraffineerde ...) → zat, → zèt
vonk sjprank, vónk
voogd mómmer, voog
voogd (toeziend ...) toezeender
voor I veur
voor deze keer dietskièr
voor gezegd houden aantrèkke, opsjnoeve
voor mekaar krijgen → kuuffe
voor (ondiepe ...) bèlk
vooraan → veuraan
vooraf teveure (van ...), veuraaf
voorafgaand (vorig) → veurig
vooral → veural, → veurnamelek
vooraleer → veuralièr
vooralsnog → agaons, → veurluipig
voorbaat (bij ...) veurhand (op ...)
voorbarig → veursjnepp(et)ig
voorbeeldig sjiek
voorbeeldig kind moordjónk
voorbehoud rezerf
voorbereiden pripperere, veurbereije
voorbij (bw. van plaats) langs, → veurbie
voorbij (bw. van tijd) → geleje
voorbij (eind v.e. relatie) oet
voorbijgaan (in het ...) → aompassant, → terloups
voorbijgaand (tijdelijk) tiedelek, → veurbiegaond
voorbijganger veurbiegenger
voorbijlopen langsloupe
voorbijsnellen → broeze, doorsjnäöre
voorbijsnellen (het geluid van het ...) gebroes
voorbinden (schort ...) veurdoon
voorbode veurluiper
voordat → veuralièr
voord(e) → ğowee, → treech
voordeel → notse, perfiet, sjneet, veurdeil
voordelig → perfietelek
voordelige (zeer ... zaak) → kuipke
voordeur sjtraotdeur, veurdeur
voordragen (declameren) → dikklemere, opzèğğe, veurdrage
voordringen → veurkroepe, → veurprietsje
vooreerst → agaons, → veurluipig
voorgaand (vorig) → veurig
voorganger veurgenger
voorgeleiden (van vee ter keuring) → veurleije, veurveure
voorgespannen trekdieren gesjpan, sjpan
voorgevel → fasaad, → veurfrónt
voorgisteren → iè(r)giestere, → veurgiestere
voorheen → ièrtie(j)ds, → vreuger
(voor)hoofd → öpper
vooringenomen beveuroordeild, pertiejdig, → veuringenómme
voorjaar → veurjaor, → vreugjaor
voorkant → veurziej
voorkauwen veurkuje
voorkeur veurleefde
voorkeur geven aan prifferere
voorkeur hebben I veurhöbbe
voorkomen (aanblik, uiterlijk) aanzeen, uterlek
voorkomen (verijdelen) belètte, sjtute, → verheuje, → verhingere, II veurkómme 
voorkomend besjtaond
voorkomend (gedienstig) deensbaar, → gedeenstig, → veurkómmend
voorkruipen → veurkroepe, → veurprietsje
voorlaatste einerlètste
voorleiden → veurleije, veurveure
voorliefde → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
voorliegen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
voorlopig bw. → agaons, → veurluipig
voormiddag mörge, → veurdemieddeg, → veurmieddeg
voorn rötsj
voornamelijk → veural, → veurnamelek
voornemen zn. → intensie, ougmerk, veurnumme
voornemens zijn II veurhöbbe, → veurnummes (... zin), → zinnes (... zin)
voorop → veuraan
voorop lopen veurloupe
vooroprijden I veurrieje
voorouders → veurouwersj
voorraad geudere, veurraod
voorraad (overblijvend stapeltje) speelkaarten sjtok
voorraadkelder (uitgehouwen in mergelwand) bergkelder
voorraadkuil voor gebluste kalk kalkskoel
voorraadpot (grote ... voor stroop) sjroapsbaar
voorraadruimte lager, maggezien
voorschoot → sjloof, sjolk
voorschoot (oude ... van jute) bal
voorschoot v.d. (gesneden) ram, schapenbok weerlap
voorschrift reigel
voorschrijven diektere
voorshands → agaons, → veurluipig
voorslaan veursjtèlle
voorspellen besjere, próffesieje, veursjpelle, II veurzèğğe
voorspoed gelök
voorspoedig groeien dieje, gedieje, sjiekke
voorste veursjte
voorstel → veursjlaag
voorstellen (beduiden) beteikene
voorstelling sjtök
voort wiejer
voortand sjniejtand
voortbestaan doorbesjtoon
voortbewegen (moeizaam ...) kretse, → sjravele, → sjtrómpele, taffele
voortbrengen ginnerere
voortduren aanhoute, blieve
voortdurend → ummer(toe)
voorteken teike, veurteike
voortmaken →  sjpowe
voortrekker veurluiper
voorts wiejer
voortzetten (met moeite/ijver/tegenstand) doorbiete, doorzètte
vooruit (komaan) allè
vooruitgang avans
vooruitstekende kin → bef, → sentebekske
vooruitzicht hebben aansjtoon
vooruitzicht (hooggespannen ...) → apprensje, → veuroetziech
voorvallen ww. aafsjpele, geve (dat ... gein), passere, plaatsvinge, umgoon, I veurkómme, → veurvalle
voorwaarde → kóndisie
voorwaarts veuroet
voorwenden veurgeve
voorwendsel → dèkmantel
voorwerpen sjpölle
voorwetenschap veurkinnes
voorzaten → veurouwersj
voorzeggen (voorspellen) besjere, próffesieje, II veurzèğğe
voorzet → veurzat
voorzet (een ... geven) (sportterm) veurgeve
voorzichtig → umziechtig, → verziechtig, veurziechtig
voorzichtig spelen bij een balspel → loezele, mèlke
voorzien (... op) → verzeen (... op), veurzeen (... op)                            
voorzien van kleren en stoffen oetsjtoffere
voorzijde → veurziej
voos (ongevuld: veldvrucht) baol
vorderingen maken (voortmaken) avvensere, → sjpowe
voren (naar ... voeren) veurveure
vorig → veurig
vorig(e) (jongstleden) → verlae
vork (eet...) versjèt
vorm (matrijs) metries
vorm (model) fetsoen
vormgeving sjtiel
vormsel (r.-k. sacrament) → vörmsel
vormzand → foemelzand
vorst (het vriezen) gevruèr, vros
vorst (van dak) veersj
vorst (verdwijnen van de ...) aafgoon
vos (paard met bruinrode haren) I voes
voskleurig bruin → bevoes, → ruètelek, I voes, voessig
“vossenstaart” als symbool/sierraad op bromfiets → vossesjtart
vossenstaart (handzaag) foeksjwans, → sjroebzaeg, → sjtoatzaeg
vouw ploa, → vouw
voyeur → garekieker, loerhaan
vraag vraog
vracht las, vrach
vrachtwagenchauffeur vrachriejer
vragen vraoge
vragen (beleefd ...) verzeuke
vrede peis, vrae
vreemd vraem
vreemdeling étraozjee, vraeme
vreemdsoortig hoofddeksel tietsj
vrees → sjtrank
vreesachtig sjiechtig
vrek → habsjaar
vrekkig → pansetig
vreselijk versjriekkelek, → vreisjelek
vreten ww. vrete
vreten (voedsel voor dieren of (ord.) voor mensen) zn. → vreet, vrete
vreugde → bliejdsjap, → vreug
vrezen kniepe (‘m ...), opzeen (... tege), vreze
vriend → kammeraot, → vrund
vriendelijk vruntelek
vriendelijk (overdreven ...) poeppesjtrónt (zoa fien wie ...)
vrienden(kring) gevrung
vriendin vrundin
vriendschap kinnes, vrundsjap
vrieslucht vreesloch
vriesweer gevruèr
vriezen → vreze
vriezen (hard ...) bakke
vriezen (het ...) gevruèr
vriezen (licht ...) → krièpele, rieme
vrij vrie
vrijage kinnes, → verkièring, vriejaasj
vrijdags vriedes (ʼs ...)
vrijen (coïteren) boemze, →  knuipe (ord.)
vrijen (minnekozen) knoetsje, vrieje
vrijer vriejer(t)
vrijerij kinnes, → verkièring, vriejaasj
vrijgevig → goodgaefs
vrijgevochten (benaming voor ..., nomadische bevolkingsgroep) kerkesvolk
vrijgezel (oudere ...) → jónkgezèl, sillebataer, → vriegezèl
vrijheid-blijheid → loestig, → vive-le-vink
vrijmaken bevrieje, verlosse, zuvere
vrijmoedig poeppeloestig, vrie
vrijpostig → vrech
vrijpostig betasten → beveule, → hampfele
vrijwaren sjpare
vrijwel → bienao
vrijwillig óngedwónge
vrijwilliger vriewilleger
vroedvrouw wiesvrouw
vroeg vreug
vroege morgen (de ...) → hièregaodsvreugde, vreugde
vroeger iè(r)der, → ièrtie(j)ds, → vreuger
vroegte → hièregaodsvreugde, vreugde
vroegtijdig → betieds
vroegwijs kind oudversjtand
vrolijk → loestig, → vive-le-vink
vrolijk rumoer kèrmes
vroom (ziekelijk ...) → sjrupeleus
vroomheid devosie
vrouw (aantrekkelijke, knappe jonge...) sjpetter, → sjtoat, → sjtök
vrouw (armzalige ...) troeffel
vrouw (bazig) hajbaj, kap(i)tein, → serzjant), → zjenderm
vrouw (bloedvloeiing v.d. ...) → vlood
vrouw (bot, dom, grof, lomp, stom) → boeretrien
vrouw die onbenullige kletspraat/zever uitkraamt → zauwel, zeiktrien, → zemp
vrouw die praatjes rondstrooit → blejjer
vrouw die vaak op stap gaat → jats
vrouw die veel koffie drinkt meut
vrouw die veel op de pof koopt → poefmedam, → sjöldpriej
vrouw die zevert → zauwel, zeiktrien, → zemp
vrouw (dik achterwerk v.e. ...) paersjvot
vrouw (dikke ...) blaos, prattel
vrouw (dikke, lompe ...) → madzjel
vrouw (dikke, slonzige ...) bammel
vrouw (fors) baj
vrouw (forse ... die overal even dik is) → kadderols, karrepeerd
vrouw (forse heerszuchtige ...) dragoonder
vrouw (forse, zwaargebouwde ...) pospeerd
vrouw (frivole, lichtzinnige, ordinaire ...) → del, → flodder, floddermedam
vrouw (frivole, wufte ... ( waaromheen de minnaars “fladderen”)) fladder
vrouw (gedrongen ...) knoedel
vrouw (gewillig, meegaand) froemel
vrouw (goedmoedig) blötsj, → bössel
vrouw (grote, zware en heerszuchtige ...) dragoonder, roezekater
vrouw (heerszuchtige ...) potsjtök
vrouw (jong van hart zijnde ...) jónkbleudsje
vrouw (jonge, mooie ...) pleetsje, → printsje
vrouw (kleine gedrongen ...) kroddel
vrouw (kwaadaardig) → gesjpens
vrouw (lange, smalle ...) latsj
vrouw (lelijk of verwaand) daakhaas
vrouw (logge, zware ...) → kadderols, karrepeerd
vrouw (lompe, dikke ...) → madzjel
vrouw met blond haar blón
vrouw met dik achterste paersjvot
vrouw met luide stem sjater
vrouw (mooie, jonge ...) pleetsje, → printsje
vrouw (nieuwsgierig) → gaapsj
vrouw (onmogelijke of lelijke ...) merakel
vrouw (onuitstaanbare domme ...) plaat
vrouw (onverzorgde ...) → troedel
vrouw (opgedirkte ...) poederietsjmedam
vrouw (oud) bèsj
vrouw (oude, tengere ...) sjerf
vrouw (oude, truttige, vinnige ...) sjroet
vrouw ((oudere) ongehuwde ...) jónkfer
vrouw (overdreven godsdienstige ... of meisje) kwezel
vrouw (plompe, stuurse ...) tram
vrouw (saai) druègproem
vrouw (schraapzuchtige, inhalige, oude ...) → sjrapnel, → sjrep
vrouw (slordig, onverzorgd) → flodder
vrouw (stuurse, plompe  ...) tram
vrouw (tengere ...) sjpin
vrouw (tengere, oude ...) sjerf
vrouw (troetelnaam voor ...) → bromel
vrouw (twistzieke, vinnige, snibbige ... of meisje) kets
vrouw (uithuizige ... (die graag gaat stappen)) → jats
vrouw van lichte zeden → floes
vrouw (veelklagende ...) zemel
vrouw (verwaand of lelijk) daakhaas
vrouw (wufte, frivole ... ( waaromheen de minnaars “fladderen”)) fladder
vrouw (zware, logge ...) → kadderols, karrepeerd
vrouwelijk geslachtsdeel → sjeij
vrouwelijke tamme hoen → hin, → I hoon                                               
vrouwelijke zeurpiet → zauwel, zeiktrien, → zemp
vrouwen (iemand die stiekem ... betast) veuler, votteveul(d)er
vrouwenboezem → broes
vrouwenborst → tiet
vrouwenbuste → broes
vrouwengek → sjanseremmel
vrouwenhalsdoekje/ -bandje (van fijn kant) met broche/ camee fiesju
vrouwenhoedje (bepaald ... (met lint/strik), gedragen door een bejaarde weduwe) kepotheudsje
vrouwenjak met lange slippen kapoets(j)
vrouwenmuts (gebreide, puntige ...) trèkmötsj
vrouwenmutsje van heel fijn gaas nevelskepke
vrouwenversierder → sjanseremmel
vrouwmens, vrouwspersoon → vroumersj
vrouwtje (goed ogend, frêle ...) I puupke
vrouwtje (vlot, bedrijvig ...) hiettepetiet, rebbedep
vrucht vröch
vrucht (eetbare ... v.d. broodboom) sint-jansbroad
vrucht (pit (of zaadkorrel) van  (steen)...) → knoep, koon
vruchtbaar (groeizaam) → greujzaam, wasbaar, → wessig
vruchteloos → tevergaefs, → umzóns, vergaefs
vruchten (het beurs zijn van ...) foak
vruchtenmoes kómpot
vruchtenvla als beleg of vulling voor vlaai of gebak II sjpies
vruchtgebruik toch, vröchgebruuk
vuil zn. drek
vuil (fig. ..., spottend) drekkig
vuil (smerig) II ónnöt, → sjmoetsig                                                           
vuil (vettig ...) sjmeer
vuil (zeer ...) verkesechtig
vuilak aartsónnötterd
vuile, bemodderde schoenen dreksjoon
vuile boel → bièsteriej, rotzooj, → verkesjtal, zjweineriej, → zjweinesjtal
vuiligheid bièsteriej, → zjweineriej
vuilnis drek, → voel
vuilnisbak → drekbak
vuilnisbelt drekshoup, sjtort
vuilnisemmer → drekbak
vuilnishoop drekshoup, sjtort
vuilnisman dreksman
vuilnisvat → drekbak
vuist II voes
vuisthandschoen voeshejsj, → want
vuistvechten boekse
vulgair → asosjaal, → ordinaer
vulgat in (bier)vat of ton, waardoor het kan worden gevuld (brouwerst.) sjpónlook, völlook
vullen völle
vullen (bv. pijp met tabak) sjtoppe
vulling (vruchtenvla als beleg of ... voor vlaai of gebak) II sjpies
vuns (muf) → bedómp
vurig hietsig
vurige aard temprement
vuur (geestdrift) → kevoek
vuur (met ... spelen) vunkele
vuurrood bloodroad, vuurroad
vuurslaan met vuursteen (op Paaszaterdag) voor het nieuwe paasvuur ketsje
vuursteen → vuursjtein
vuurtje stoken bläöke, → zempe
vuurwerk (stukje ..., rotje) → bumke