v 0.9

 

Geer nump 12 maonde bie-ein en wesj die good zuver van nejjigheid, bietterheid, gruètsjigheid en angs....

Dan deilt geer edere maond in 30 of 31 sjtökskes, zoadat de veurraod veur ‘n gans jaor genoeg ies.

Edere daag weurt apaart opgedeend es ein deil werk en twiè deile goow zin en bliejdsjap

Dao kómme drie opgehuipde eetlepele optimisme bie en eine teelepel verdraagzaamheid, ‘n kömpke ironie en ‘n prietsjke takgeveul

‘T gehièl weurt dan hièl riekelek mèt leefde euvergote

‘T vaerdig gerech weurt dan nog opgeseerd mèt bekètsjes, besjtaonde oet hièl klein attensies en kómplementsjes.

Deen ‘t dan dageleks op mèt ‘n vruntelek geziech en ‘n goow tas koffie en

Geer zeet, dat me mèt hièl simpel ingrediënte ederen daag gowe kos kint servere !

 

Tonny Frederiks

mièrt 2000