v 0.9

 

’t Waor op ‘ne kèrmesaovend,

doe wejde erg de wind,

Iech wol al ins oet vrieje goon,

Al nao zoa boerekind.

 

Refrein:

 

Van zjoe derie derallala,

Van zjoe derie dera,

Van zjoe derie derallala,

Van zjoe derie dera

 

’t Waor ’n hièl sjoan maedsje,

’t zaot ‘r duchtig bie,

’t Houw e eige huuske,

mèt land en ko daobie.

 

Refrein

 

’t Huuske laog gelege,

Ein hauf oer van de sjtad,

Al tösje bosj en wege,

Al nao dat boerehart.

 

Refrein

 

Iech klopde aan de óngerdeur,

Hae reep: “Kóm mer e-rin”,

D’n ouwe dae sjtóng aan de verkes-tien,

En reurde dao de brie.

 

Refrein

 

Iech zèğ “Gowenaovend meister,

En woa ies mien Marie?”

“’t Ziet hie-achter in de sjtal

en mèlk miech dao de keu”.

 

Refrein

 

Hae duujde miech de sjtal e-rin,

En iech troo al in d’n dratsj,

Op einmal maak ’n ko ziech bang,

En sjloog miech op ein bats.

 

Refrein

 

Iech zèğ “Gowenaovend Marietsebiel,

En mèlk die keu get gauw,

Dan geis doe mèt miech nao de sjtad,

En weursj doe dao mien vrouw”.

 

Refrein

 

Marietsebiel dao sjpoode ziech,

En mèlkde wie ‘ne gek,

Meh op ein maol maak ’n ko ziech bang,

En de mèlk vloog in d’n drek.

 

Refrein

 

Iech sjtèld miech aan de deuresjtiel,

En hoort ’t sjpektakel aan,

Want doe, doe kreeg Marietsebiel,

Door miech ein groat sjendaal.

 

Refrein

 

Iech koes ’t neet aanhre,

En dink “Loup gauw nao hoes”,

Meh doe, doe kaom de kamerpot,

Aan ’t zöldervinster oet.

 

Refrein

 

Die saus die dreef miech langs de nek,

Iech waor zoa vèt wie sjpek,

En reep “Och moder sjlaot miech neet!”

En doe veel iech in d’n drek.

 

Refrein

 

Och jónges, es d'r vrieje gaot,

Gaot nao gei boere-nès,

Want es d’r ’t oet de grónd betrach,

Dan sjtink jao al nao mès.

 

Refrein

 

Diet leedsje ies gezónge,

Mèt eine friessje mood,

En de maedsjes motte bekinne,

Dat kieddele deit ze good

 

Refrein

 

Dees teks ies in de jaore tachtig van de vörrige ièw opgesjreve door d’n hièr P.H.A. (Albert) Vijghen zièliger, um ze te behoute veur ’t naogesjlach. ’t Leedsje woort al in ’t begin van de vörrige ièw - of mesjiens deveur - in Vallekeberg gezónge. ’t Lètste koeplèt zouw volges häöm offesjeel neet debie huère want “zoaget zóng me neet”.