v 0.9

 

Gezèğde van de maond 

 

Dae haet las van de blaar!          Hij vertoont vreemd gedrag (in voorjaar of herfst)